Podkarpaccy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęli interwencję w sprawie marginalizacji o¶rodków regionalnych TVP i ich publicznej misji. Z trybuny sejmowej przemawiał na ten temat poseł Mieczysław Kasprzak. Apel do Zarz±du, Rady Nadzorczej i Rady Programowej TVP wystosował poseł, prezes ZW PSL Jan Bury. Jego zdaniem, przedstawiony przez nowy zarz±d TVP program restrukturyzacji spółki, nastawiony na ratowanie jej warszawskiej centrali, uderza w rozwój regionów Polski, a co za tym idzie - w podstawy funkcjonowania całego państwa.

 

 

Pragnę wyrazić swoje najwyższe zaniepokojenie krokami podejmowanymi przez Zarz±d Telewizji Polskiej S.A. w ramach tzw. restrukturyzacji spółki. W wyraĽny sposób działania te zmierzaj± w kierunku marginalizacji o¶rodków regionalnych TVP, a nawet ich upadku. Okrojenie ich budżetów o blisko połowę i planowane kolejne zwolnienia pracowników uniemożliwiaj± wykonywanie nałożonych nań obowi±zków. W ten sposób tzw. restrukturyzacja uderza w podstawow± misję mediów publicznych, jak± jest informowanie o życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturalnym i sportowym wszystkich regionów Polski, integracja i rozwi±zywanie problemów lokalnych społeczno¶ci, promocja walorów turystycznych i ochrona lokalnego dziedzictwa historycznego. Zadań tych ? jako z natury deficytowych ? nie wypełni żadne medium komercyjne. Błędna restrukturyzacja Telewizji Polskiej uderza więc także w rozwój samych regionów, które nie będ± mogły sprawnie funkcjonować bez szybkiego obiegu rzetelnych informacji i ogólnopolskiej promocji. Drastyczne cięcia w o¶rodkach regionalnych wydaj± się służyć jedynie zabezpieczeniu interesów centrali spółki w Warszawie. W ten sposób cofamy się do sytuacji z czasów PRL, gdy państwowa telewizja prezentowała głównie stołeczne wydarzenia, za¶ o¶rodki regionalne w miastach takich jak Rzeszów, Kielce czy Opole po prostu nie istniały, a sprawy mieszkańców tych terenów nie miały swojego odbicia na antenie ogólnopolskiej. Taki sposób restrukturyzowania mediów publicznych uderza w podstawy funkcjonowania całego państwa!

Należy przy tym pamiętać, że maj±tek spółki Telewizja Polska SA powstał na bazie abonamentu płaconego przez kilka pokoleń Polaków ? nie tylko mieszkańców Warszawy, ale także pozostałej czę¶ci Polski. Dlatego też działania restrukturyzacyjne ? choć niezbędne w obecnej sytuacji finansowej TVP SA ? musz± uwzględniać interesy wszystkich mieszkańców kraju.

Wzywam więc do ponownego przeanalizowania decyzji podjętych w ramach programu restrukturyzacji spółki TVP SA. tak, by przywrócić wła¶ciwe proporcje w funkcjonowaniu centrali i regionalnych o¶rodków Telewizji Polskiej.

Oczekuję poinformowania mnie o działaniach podjętych w tej sprawie.

 

Z poważaniem

Poseł na Sejm RP

Jan Bury

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara