Nowa siedziba, nowe otwarcie

Nowoczesny budynek, dostpny parking, blisko wanych instytucji ? taka jest nowa siedziba PSL w Sanoku. Po pwieczu ludowcy opucili stary lokal przy ulicy 3 Maja. Nowe biuro to symbol otwarcia ugrupowania na nowe rodowiska. Gociem uroczystoci by Wiceminister Skarbu Pastwa, pose i Wiceprezes PSL Jan Bury. Nowy lokal PSL mieci si przy ulicy Mickiewicza 29 w biurowcu, w ktrym nowoczesn siedzib otworzya niedawno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cay budynek jest obecnie unowoczeniany - zyska m.in. wind, estetyczny hol i system bezpieczestwa. Ludowcy deklaruj, e biuro bdzie codziennie otwarte dla wszystkich chtnych. - Zmiana lokalu jest jak budowa nowego domu. To te zmiana wizerunku partii. My chcemy wyj naprzeciw nowym ludziom. Do tej pory do wyborw z listy PSL startowali tylko czonkowie. Teraz partia si otwiera i chcemy, aby ludzie niezwizani z parti mogli startowa do wyborw samorzdowych i lokalnych. Bd to ludzie, ktrzy wsppracuj z PSL-em, sympatycy i przyjaciele. Chcemy razem tworzy wspln jako dla powiatu i miasta. - mwi pose Jan Bury.

O tym nowym otwarciu niech wiadczy fakt, e oprcz znanych ju twarzy ludowcw: Stanisawa Fala, Grayny Borek i Mariana Czubka, z listy PSL Ziemi Sanockiej wystartuj bezpartyjne kandydatki ? do Sejmiku Wojewdzkiego Marianna Jara, znana animatorka kultury polsko-ukraiskiego pogranicza, muzykolog, teolog, twrczyni zespow WIDYMO, dyrygent Prawosawnego Chru Diecezjalnego IRMOS, wsppracuje z Uniwersytetem Ludowym w Woli Skowej, nauczycielka jzyka ukraiskiego w SP nr 1 w Sanoku, wiceprezes Sanockiego Oddziau i czonek Zarzdu Gwnego Zwizku Ukraicw w Polsce, czonek Rady Koordynacyjnej przy Ambasadzie Ukrainy w Warszawie organizatorka wielu imprez kulturalnych na Ziemi Sanockiej. Do Rady Powiatu natomiast, rwnie bez legitymacji partyjnej, wystartuje Alicja Wosik, w latach 2000-2010 dziennikarka TVP, a wczeniej w latach 1997-2000 Radia Bieszczady, autorka ok. 3 tysicy relacji, felietonw i reportay z terenu dawnego wojewdztwa kronieskiego, obecnie wykadowca Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Sanoku i prezes Stowarzyszenia Mionikw Zespou Taca Ludowego ?SANOK? SDK. Jednoczenie jest doradc medialnym Posa na Sejm RP, Wiceprezesa PSL i Wiceministra Skarbu Pastwa Jana Burego.

Ruch Ludowy ma 115 lat, a jego kolebk jest wanie Podkarpacie. 28 lipca 1895 roku w Rzeszowie przyj zorganizowany charakter ? podczas strajkw chopskich ogoszonych w Galicji w imi sprzeciwu wobec niskiego poziomu owiaty, analfabetyzmu i godu. To wanie na Podkarpaciu powstaway pierwsze szkoy ludowe. Podczas przeszo wieku dziaalnoci ludowcy cierpieli represje najpierw ze strony zaborcw, potem niemieckich okupantw, a nastpnie reimu komunistycznego. Dzi tworz najbardziej dowiadczon parti w Polsce, otwart na wszystkie rodowiska, ktrym drogi jest zrwnowaony rozwj Polski ? rwnie tej, ktra zaczyna si za rogatkami wielkich metropolii: rozwj infrastruktury, przedsibiorczo i rozwaga w gospodarowaniu, ochrona rodowiska, ekologiczne rolnictwo, szacunek dla tradycji i otwarcie na nowoczesno. O otwartym charakterze stronnictwa niech wiadczy fakt, e ju 40% wyborcw PSL mieszka w miastach ? w tym 22% w miastach do 50 tysicy mieszkacw, a 18% w duych miastach powyej 50 tysicy mieszkacw (badania PBS po wyborach parlamentarnych 2007 r.).

Na Ziemi Sanockiej po przemianach ustrojowych roku 1989 roku Polskie Stronnictwo Ludowe utworzyo swoje struktury we wszystkich gminach powiatu. We wszystkich radach gmin powiatu sanockiego PSL posiada swych przedstawicieli. Funkcj wjta gminy sprawuje 2 czonkw PSL: Mariusz Baaban w Besku oraz Piotr Baejowski w Bukowsku. W obecnej kadencji Rady Powiatu mandaty radnych peni 3 wspomnianych wczeniej przedstawicieli PSL. PSL Ziemi Sanockiej mia rwnie swoich przedstawicieli w polskim Parlamencie. Z ramienia PSL mandat poselski wypeniali w II kadencji Sejmu: Stanisaw Fal i Wadysaw Jasiski.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara