Nowe Biuro Poselskie Jana Burego!

2 sierpnia, w Tarnobrzegu zostao otwarte nowe Biuro Poselskie Jana Burego. Mieci si przy ul. Wyspiaskiego 12. Dyurowa w nim bd spoeczni asystenci posa: Wadysaw Stpie, Jacek Hynowski i Tadeusz Gospodarczyk. Podczas uroczystoci otwarcia pose mwi m.in. o pomocy powodzianom, utworzeniu do 2017 ekologicznego bloku gazowo-parowego o mocy 460 MW w elektrowni Stalowa Wola, budowie pomnika prof. Stanisawa Pawowskiego, Zalewie Machowskim i planowanym tam festiwalu piosenki eglarskiej. W sprawie przyszoci Jeziora Machowskiego wiceminister skarbu Jan Bury zdradzi m.in. - Mamy trzy rne propozycje. To moe by propozycja sprzeday zalewu miastu, ale rwnie utworzenie spki z miastem do wsplnego zarzdzania tym projektem - caym zalewem, ca infrastruktur. Moe by spka kopalni i miasta, a moe to by spka tylko miasta. Rozwaamy te koncepcje jako rwnoprawne i wszystko zaley teraz od tego, jakie do nas spyn propozycje. Liczylimy na to, e ten zalew przycignie mieszkacw Tarnobrzega i okolic, i to wanie si dzieje w tej chwili. Natomiast jest faktem, e ten stan obecny jest przejciowy, na trzy miesice.Chodzi o to, eby stworzy wspln koncepcj zagospodarowania brzegw jeziora. Brakuje tam jeszcze infrastruktury plaowej, wodnej, kanalizacyjnej, to wszystko jest niezmiernie potrzebne.

Jan Bury obieca rwnie starania o utworzenie nowych miejsc pracy - chce cign w ten region amerykask firm Federal Mogul, ktra planuje otworzenie w Polsce dwch fabryk: -W kadym z tych zakadw prac moe znale kilkaset osb. Gdyby udao si chocia jeden z tych zakadw umiejscowi w Gorzycach, przy istniejcych ju zakadach Federal Mogul, mieszkacy tego dowiadczonego przez powd terenu zyskaliby wicej ni przy niesieniu im innej pomocy.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara