Z ZMW nad morze i w góryPonad tysi±c dzieci z terenów wiejskich Podkarpacia, w tym również dotkniętych przez powódĽ, wypocznie na koloniach i półkoloniach. Przez dwa tygodnie będ± odpoczywać m.in. w górach i nad morzem. Wszystko dzięki akcji zorganizowanej przez Zwi±zek Młodzieży Wiejskiej ?WICI?, która trwa już od blisko 10 lat. Przedsięwzięciu patronuje wiceprezes i poseł PSL Jan Bury. Na kolonie z ZMW wysyłane s± dzieci z niezamożnych, często wielodzietnych rodzin. Same rzadko kiedy maj± okazję wyjechać na wakacje za pieni±dze z domowego budżetu. Tego roku nikt nie my¶li o wyjazdowym wypoczynku. Niektórzy musz± sprz±tać po powodzi, a niektórzy na wyjazd po prostu nie maj± pieniędzy. ? Gdyby nie ta pomoc na pewno mój syn siedziałby w domu, w mie¶cie. Nigdzie bym go nie wysłała, bo mnie nie stać. Jestem bezrobotna, samotnie go wychowuję ? wyznaje Anna Jarecka z Łańcuta. Inni rodzice s± w podobnej sytuacji. - Jeste¶my z mężem bezrobotni i mamy pięcioro dzieci. Jest to dla nich duże przeżycie, nie mog± się doczekać wyjazdu, bo nad morzem nie były nigdy. Nigdy nie byłoby mnie stać, żeby im zapłacić za taki wyjazd ? mówi Dorota Szlachta z RogoĽna w powiecie łańcuckim.

 

Ciesz± się dzieci, rodzice i organizatorzy

W tym roku kolonie zorganizowane zostały m.in. w Łebie, Mrzeżynie k/Kołobrzega i Kasince Małej w Beskidzie Wyspowym. Wyjad± tam dzieci z powiatów: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego i łańcuckiego. Dzieci z gminy Pilzno dwutygodniowy wypoczynek spędz± w Krakowie.

Z wyjazdu nad morze cieszy się 10-letnia Basia. Choć na podobnej kolonii była już wcze¶niej, tym razem również odliczała dni do wyjazdu. ? Na pewno będę się fajnie bawić ? mówi z rado¶ci± w głosie. ? Będzie dużo zajęć. Fajnie spędzę czas wolny ? dodaje. Podobnego zdania jest Wojtek: ? Ten wyjazd jest bardzo fajny, można się oderwać od normalnego ¶rodowiska w mie¶cie, gdzie się na przykład chodzi do szkoły. Bardzo bym chciał, żeby wakacje trwały zawsze, a najbardziej taka kolonia - podsumowuje.

- Dzieci nie będ± się nudzić - zapewnia Arkadiusz Bęben, współorganizator z ZMW. Czekaj± na nich m.in. turnieje sportowe i wycieczki autobusowe. Na nieobecno¶ci dzieci skorzystaj± rodzice. - Rodzice dzieciaków, które bior± udział w tych koloniach s± bardzo zadowoleni, dlatego że przez dwa tygodnie zapewniamy im atrakcje, proponujemy miłe spędzenie wolnego czasu. Jest to duże odci±żenie dla rodziców. W czasie, kiedy dziecko jest poza domem, oni mog± spokojnie pracować ? dodaje Arkadiusz Bęben.

Pomogły MOPS-y i GOPS-y

W tym roku na kolonie i półkolonie ł±cznie wyjedzie 1065 uczniów, z czego 20% to dzieci z terenów popowodziowych. W wytypowaniu kolonistów pomogły podkarpackie MOPS-y i GOPS-y. Kryterium decyduj±cym o wyjeĽdzie była sytuacja rodzinna. Warunkiem było również, by przynajmniej jeden z rodziców był płatnikiem KRUS. Z funduszu składkowego KRUS pochodzi czę¶ć pieniędzy finansuj±cych pobyt dziecka na kolonii. Resztę dołożyły Podkarpackie Kuratorium O¶wiaty oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

(Ľródło: Zwi±zek Młodzieży Wiejskiej ?WICI?)

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara