W najbliższ± niedzielę 4 czerwca zapraszamy mieszkańców województwa do udziału w obchodach Wojewódzkiego ¦więta Ludowego.

 

 

Uroczysto¶ci rozpoczn± się msz± ¶w. odprawion± w intencji rolników i ludowców z województwa podkarpackiego. Msza ¶w. odprawiona będzie w ko¶ciele parafialnym w Gorzycach. Po niej zaproszeni go¶cie przejd± na stadion GOSiR gdzie zaplanowano oficjalne uroczysto¶ci.

Spotkanie ludowców otworzy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego ? Władysław Kosiniak-Kamysz. Briefing prasowy z przedstawicielami PSL został zaplanowany na godz. 17.15-17.30. (teren obok sceny). Oficjalne uroczysto¶ci winny zakończyć się około 18.30-19.00.

¦więto Ludowe zostało zainicjowane przez ruch ludowy. Pocz±tkowo odbywało się ono w rocznice insurekcji ko¶ciuszkowskiej dla upamiętnienia Bitwy pod Racławicami (4 kwietnia 1794r.).

Niestety, po kilku latach obchodów tych zaprzestano z powodu niesprzyjaj±cych warunków społeczno-politycznych. Do uroczysto¶ci ¦więta Ludowego powrócono po odzyskaniu niepodległo¶ci i konsolidacji ruchu ludowego.

Wówczas przyjęto, że hymnem ludowców będzie "Rota", ustalono zielony kolor dla sztandarów ludowych, za¶ graficznym symbolem ustanowiono czterolistn± koniczynę. Przyjęto również, że terminem obchodów ¦więta Ludowego będ± Zielone ¦wi±tki, przypadaj±ce 50 dni po Wielkanocy i przypadaj±ce w kalendarzu Ko¶cioła Katolickiego w Dzień Zesłania Ducha ¦w.

Szczególnie uroczysty i masowy charakter miały obchody w 1937r. poprzedzaj±ce strajki chłopskie , które odbyły się w lipcu tego roku. Wówczas na polach pod Racławicami zgromadziło się blisko 100 tysięcy chłopów. II wojna ¶wiatowa przerwała obchody ¦więta Ludowego. Tradycję tę kontynuuje Polskie Stronnictwo Ludowe.

Warto zaznaczyć, że jest to ¶więto podkre¶laj±ce warto¶ci narodowe, wolne od agitacji politycznych, tworzenia podziałów i społecznych barier. ¦więto odbywa się przy okazji pikników czy uroczysto¶ci lokalnych.

 

PROGRAM

15.45 - zbiórka pocztów sztandarowych przy ul. Piłsudskiego 29 (plac przed ko¶ciołem)

16.00 - msza ¶w. w ko¶ciele pw. ¦w. Franciszka Salezego Andrzeja Boboli w Gorzycach

17.00 - uroczysty przemarsz na stadion GOSiR

Rozpoczęcie uroczysto¶ci

- od¶piewanie hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego

- wyst±pienie Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza

- wyst±pienie Prezesa ZW PSL w Rzeszowie Mieczysława Kasprzaka

- wyst±pienie Wójta Gminy Gorzyce Leszka Surdego

- wręczenie odznaczeń  i legitymacji

- zakończenie oficjalnej uroczysto¶ci.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara