Wojewódzkie Święto Ludowe w Gorzycach

W najbliższą niedzielę 4 czerwca zapraszamy mieszkańców województwa do udziału w obchodach Wojewódzkiego Święta Ludowego.

 

 

Uroczystości rozpoczną się mszą św. odprawioną w intencji rolników i ludowców z województwa podkarpackiego. Msza św. odprawiona będzie w kościele parafialnym w Gorzycach. Po niej zaproszeni goście przejdą na stadion GOSiR gdzie zaplanowano oficjalne uroczystości.

Spotkanie ludowców otworzy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak-Kamysz. Briefing prasowy z przedstawicielami PSL został zaplanowany na godz. 17.15-17.30. (teren obok sceny). Oficjalne uroczystości winny zakończyć się około 18.30-19.00.

Święto Ludowe zostało zainicjowane przez ruch ludowy. Początkowo odbywało się ono w rocznice insurekcji kościuszkowskiej dla upamiętnienia Bitwy pod Racławicami (4 kwietnia 1794r.).

Niestety, po kilku latach obchodów tych zaprzestano z powodu niesprzyjających warunków społeczno-politycznych. Do uroczystości Święta Ludowego powrócono po odzyskaniu niepodległości i konsolidacji ruchu ludowego.

Wówczas przyjęto, że hymnem ludowców będzie "Rota", ustalono zielony kolor dla sztandarów ludowych, zaś graficznym symbolem ustanowiono czterolistną koniczynę. Przyjęto również, że terminem obchodów Święta Ludowego będą Zielone Świątki, przypadające 50 dni po Wielkanocy i przypadające w kalendarzu Kościoła Katolickiego w Dzień Zesłania Ducha Św.

Szczególnie uroczysty i masowy charakter miały obchody w 1937r. poprzedzające strajki chłopskie , które odbyły się w lipcu tego roku. Wówczas na polach pod Racławicami zgromadziło się blisko 100 tysięcy chłopów. II wojna światowa przerwała obchody Święta Ludowego. Tradycję tę kontynuuje Polskie Stronnictwo Ludowe.

Warto zaznaczyć, że jest to święto podkreślające wartości narodowe, wolne od agitacji politycznych, tworzenia podziałów i społecznych barier. Święto odbywa się przy okazji pikników czy uroczystości lokalnych.

 

PROGRAM

15.45 - zbiórka pocztów sztandarowych przy ul. Piłsudskiego 29 (plac przed kościołem)

16.00 - msza św. w kościele pw. Św. Franciszka Salezego Andrzeja Boboli w Gorzycach

17.00 - uroczysty przemarsz na stadion GOSiR

Rozpoczęcie uroczystości

- odśpiewanie hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego

- wystąpienie Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza

- wystąpienie Prezesa ZW PSL w Rzeszowie Mieczysława Kasprzaka

- wystąpienie Wójta Gminy Gorzyce Leszka Surdego

- wręczenie odznaczeń  i legitymacji

- zakończenie oficjalnej uroczystości.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara