Polskie Stronnictwo Ludowe składa kolejny projekty, tym razem dotycz±cy dodatku dla emerytów i rencistów. Dzi¶ na konferencji prasowej w Sejmie zapowiedział go Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodatki dostan± emeryci, renci¶ci, osoby na ¶wiadczeniach przedemerytalnych z ZUS, ale także emeryci i renci¶ci z KRUS i ze służb mundurowych.

 

Kto i ile dostanie?
- osoby, które maj± dzi¶ do 900 zł brutto emerytury, dostan± jednorazowo 350 zł netto;
- ci, którzy dostaj± od 900 zł brutto do 1,1 tys. zł brutto, mog± liczyć na dodatek w wysoko¶ci 300 zł netto;
- ten, kto ma od 1,1 tys. zł brutto do 1,5 tys. zł brutto, dostanie 200 zł netto;
- osoby, których emerytury wynosz± od 1,5 tys. zł brutto do 2 tys. zł brutto, otrzymaj± dodatkowo 100 zł netto.

 

Dodatki otrzyma 6,5 mln osób, w tym ponad 60 proc. emerytów i rencistów z FUS, 100 proc. otrzymuj±cych zasiłki i ¶wiadczenia przedemerytalne, 100 proc. emerytów i rencistów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 100 proc. osób pobieraj±cych renty socjalne. Dodatki będ± wypłacane w marcu 2016 r. wraz z coroczn± waloryzacj± (podwyżk± ¶wiadczeń).

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara