ka

1. Mieczysław Kasprzak - wiek 62 lat. Dwie dorosłe córki, wnuk Miłosz. Mieszka w Ostrowie k. Jarosławia. Poseł na Sejm RP II, IV, V , VI i obecnej kadencji. W latach 2011-2013 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie; studia podyplomowe: kierowanie i zarządzanie oraz europejskie prawo rolne w PAN. Starosta jarosławski w latach 1998-2001. Założyciel i twórca Związku Powiatów Polskich. Z Ruchem Ludowym związany od 1979 r. - członek NKW PSL. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie. Aktywny działacz ZOSP RP. Zainteresowania: polityka społeczna, gospodarka, rolnictwo. W swej codziennej pracy nie ustaje w działaniach na rzecz naszego regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so

 

2. Dariusz Sobieraj - Lekarz chirurg, specjalista urologii i organizacji ochrony zdrowia. Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Wójewódzkiego Szpitala w Krośnie. Wojewódzki Konsultant ds. Urologii dla województwa podkarpackiego. Członek wielu zagranicznych towarzystw naukowych. Radny Powiatu krośnieńskiego trzech kadencji, a obecnie radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W latach 2010-2013 i w 2014 roku Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W latach 2010-2013 Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmiku, obecnie członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia. Wspiera i prowadzi profilaktykę zdrowotną z zakresu chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy i zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej Krościenko Wyżne i Polskiego Związku Łowieckiego - Zarządu Okręgowego. Żonaty. Czworo Dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bo

 

3. Grażyna Borek ? urodziła się i mieszka w  Bażanówce, w gminie Zarszyn, w powiecie sanockim. Ma 58 lat. Pracowała w Urzędzie Gminy w Zarszynie, a następnie przez wiele lat w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Od niespełna roku pełni funkcję Wicewojewody Podkarpackiego. Ma duże doświadczenie w pracy społecznej skierowanej na rozwój lokalnych społeczności i Podkarpacia. Jest mężatką, mąż Jan. Dzieci ? Łukasz z żoną Agnieszką  i Magdalena  z mężem  Robertem mają  własne rodziny. Ma troje wnucząt Karolinę , Mateusza i Mikołaja. Z wykształcenia jest socjologiem. Lubi pracować i zmieniać świat na lepszy, dlatego też uczestniczyła w założeniu Stowarzyszenia Kobiet w gminie Zarszyn, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej, LGD ?Dorzecze Wisłoka?, przez pięć kadencji była radną do Rady Gminy Zarszyn i Rady Powiatu Sanockiego, gdzie uczestniczyła w podejmowaniu ważnych dla rozwoju  powiatu decyzji. Aktywnie uczestniczy  w organizacji wielu  lokalnych uroczystości i imprez.

bu

 

4. Tomasz Bury - ukończył studia wyższe z administracji na Uniwersytecie Marii Curie ? Skłodowskiej. Od 1997 do 2000 r. pracownik PKP Telekomunikacji Kolejowej. W latach 2000 ? 2002 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2002 roku pracownik Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku, a od 2011 pełni funkcję kierownika Biura Powiatowego. Od 2014 r. radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W swojej pracy zaangażowany w pomoc rolnikom Podkarpacia. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes Zarządu Gminnego PSL w Zarzeczu. Działacz społeczny, jego hobby to piłka nożna i wędkarstwo.  Żonaty, żona Alina, mają dwójkę dzieci: Klarę i Kacpra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sz

 

5. Władysław Szyk - wiek 60 lat, żonaty, trzech synów, jeden wnuk. Wykształcenie  wyższe - inżynier rolnictwa  Akademii Rolniczej w Krakowie, studia podyplomowe na kierunku europeistyka. Zamieszkały Nowa Grobla, posiada gospodarstwo rolne  o powierzchni 7,15 ha. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie na stanowisku Sekretarza Powiatu. Sympatyk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se

 

6. Katarzyna Sekuła - mieszkanka Ustrzyk Dolnych, ma 35 lat. Magister zarządzania, finansów i rachunkowości. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku ekonomia; Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku administracja; studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku finanse  i rachunkowość. Prezes i jeden z założycieli  Stowarzyszenia ?Razem dla Bieszczad?. Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy unijnych, księgowości, kadr i płac. Od 2012 r.  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 2013 r. Członek Zarządu Powiatowego PSL w powiecie bieszczadzkim. Od 4 grudnia 2014 r. pełni funkcję Wicestarosty Bieszczadzkiego w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych.

 

 

 

 

 

 

 

ho

 

7. Janusz Hołyszko ? lat 50. Żona Urszula, syn Maciej (student prawa na Uniwersytetu Jagiellońskiego). Wyksztalcenie wyższe ? administracyjno-prawne. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami UE. Obecnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. Aktywny działacz społeczny i samorządowy. Skuteczny w pozyskiwaniu funduszy unijnych zarówno w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej, restauracji i modernizacji zabytków oraz zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez działalność w stowarzyszeniach i na rzecz parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

cy

 

8. Justyna Cyran ? zamieszkała w Dębowcu. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wicedyrektor Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, doradca metodyczny przedmiotów zawodowych w Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Od 1998 roku kurator społeczny Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sk

 

9. Marta Skubisz ? lat 50, mężatka, matka trójki dzieci, zamieszkała w Bezmiechowej Dolnej, gmina Lesko. Wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą ukończone na Politechnice Rzeszowskiej. Od 12 lat nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku oraz menadżer Ośrodka  Lesko-Ski w Weremieniu koło Leska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le

 

10. Teresa Piątek - urodzona w 1954 roku. Mężatka, jedna córka, dwie wnuczki. Od 1973 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury  w Jarosławiu, a od 1997 roku pełni w nim funkcję dyrektora. Wykształcenie wyższe uzyskała na WSP w Rzeszowie na kierunku pedagogika pracy kulturalno-oświatowej. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych   w zakresie wiedzy o integracji europejskiej. Kurator społeczny  przy Sadzie Rejonowym w Jarosławiu. W 1989 roku była współzałożycielką, a następnie przewodniczącą NSZZ ?SOLIDARNOŚĆ? przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. W 1986 r. odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2006 r. złotą odznaką honorową Polskiego Związku Niewidomych.

 

 

 

 

 

 

 

 

su

 

11. Bogusław Surmacz ? 40 lat, żonaty,  ojciec trójki dzieci. Mieszka w Brzozowie, posiada wykształcenie wyższe z zakresu marketingu i zarządzania zdobyte na UMCS Rzeszów. Ponadto ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracuje jako główny specjalista w Biurze Powiatowym ARIMR w Brzozowie. Prezes Stowarzyszenia Euro-San, prezes zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Brzozowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

12. Jacek Hap - 45 lat, mieszka w Jaśle. Żonaty ma dwójkę dzieci Dominikę i Miłosza. Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji i Kartografii. Od 2001 roku pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a od 2008 roku jest Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle. Dysponuje szeroką wiedzą oraz doświadczeniem w obsłudze programów pomocowych finansowanych z Unii Europejskiej, którą wykorzystuje w codziennej pracy z rolnikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dy

 

13. Maciej Dymnicki ? lat 37. Zamieszkały w Jarosławiu, żonaty, dwie córki, działacz sportowy i społeczny.  Uzyskał wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw na PWSZ w Jarosławiu. Pracuje w Firmie Lear Corporation w branży samochodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dy

 

14. Maria Kaczor ? zamieszkała w Krośnie. Mężatka, dwoje dzieci. Magister inżynier ekonomii na Akademii Rolniczej w Krakowie wydział w Rzeszowie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji państwowej oraz wiele kursów z zakresu ekonomii, księgowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletni Dyrektor Wydziału Administracyjno-Budżetowego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwoniczu-Zdroju. Obecnie właścicielka biura rachunkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

da

 

15. Małgorzata Dachnowicz - mieszka w Dubiecku wraz z mężem Januszem i piętnastoletnią córką Weroniką. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji  na wydziale administracyjno-prawnym w Rzeszowie gdzie uzyskała tytuł magistra . Obecnie pracuje na stanowisku Prezesa w Horyzoncie Podkarpackim Sp. z o.o., prowadzącego działalność wydawniczą. Prezes Stowarzyszenia ?Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu", Członek Stowarzyszenia ?Miłość i Odpowiedzialność? zrzeszającego Doradców Archidiecezji Przemyskiej, Redaktor Naczelna Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego ?Głos znad Sanu? oraz Przemyskiej Gazety Społecznej ?Misiek?.

 

 

 

 

 

 

 

 

ki

 

16. Rafał Kielar - 41 lat, jest żonaty, ma dwóch synów w wieku 2 i 16 lat. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomościami, nadaną przez Ministra Budownictwa oraz uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Od ponad 15 lat jest Zastępcą Prezesa Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krośnie. Przez 8 lat był społecznym członkiem Zarządu jednostki pomocniczej Gminy Zagórz, natomiast aktualnie jest radnym Rady Miejskiej w Zagórzu. Ponadto od kilku lat jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ka

 

17. Ewa Zając ? lat 42. Mężatka, matka trójki dzieci. Wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie. Działacz społeczny w Gminie Cieszanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bo

 

18. Andrzej Bosak ? zamieszkały w Warzycach koło Jasła. Żonaty, trójka dzieci. Ukończył studia wyższe z fizyki i matematyki na WSP w Rzeszowie, studia podyplomowe z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zarządzanie oświatą na WSiZ w Rzeszowie. Od 1996 roku pracował jak nauczyciel w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, gdzie w latach 2005-2013 pełnił funkcję wicedyrektora. Od 2013 roku Dyrektor w Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, nauczyciel matematyki i informatyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta

19. Ryszard Tasz - lat 40, żonaty, dwoje dzieci 14 i 12 lat. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Rzeszowskiej na wydziale  budowy maszyn i lotnictwa. Prywatny przedsiębiorca, mieszkaniec Haczowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so

 

20. Sławomir Socha - lat 25. Student IV roku wydziału prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ku

 

21. Ewa Kubrak ? lat 49, mężatka, 3 dzieci. Wykształcenie wyższe zawodowe, nauczyciel wychowania fizycznego  w Gimnazjum im.  Anny Jenke w Adamówce, Prezes Klubu Spartakus w Adamówce, a także Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Adamówce, Wiceprezes Zarządu Głównego w Adamówce. Aktywistka, działaczka społeczna. Jej zainteresowania to sport i muzyka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja

 

22. Maria Janowska - 57 lat matka czwórki dzieci babcia 2 wnucząt.  Wykształcenie wyższe rolnicze. W czasie      35-ciu lat pracy zawodowej  związana z rolnictwem.  Pracuje w  Agencji Nieruchomości Rolnych jako Główny Specjalista Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Przemyślu.  Aktywna społecznie i zawodowo.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara