W poniedziałek 7 wrze¶nia w O¶rodku Konferencyjno - Szkoleniowym ?Zodiak? w Rzeszowie odbyło się Spotkanie Inauguruj±ce Podkarpacka Kampanię Wyborcza. Uczestniczyło w nim blisko 300 osób, między innymi:  kandydaci do Sejmu i Senatu w nadchodz±cych wyborach parlamentarnych, Członkowie Zarz±du Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prezesi  Powiatowi, Starostowie, Burmistrzowie i  Wójtowie, powiatowi koordynatorzy wyborów parlamentarnych oraz osoby zaangażowane w kampanie wyborcz±. Go¶ciem specjalnym spotkania była Szefowa Sztabu Wyborczego PSL, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Andżelika Możdżanowska.

 

 

Podczas spotkania przedstawione zostały sylwetki kandydatów do Sejmu i Senatu w nadchodz±cych wyborach parlamentarnych:


Kandydaci na Posłów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Okręg nr 23 (15 mandatów)

 

1.            Jan Bury

2.            Andrzej Szlęzak

3.            Dariusz Dziadzio

4.            Jan Tarapata

5.            Wiesław Rygiel

6.            Wiesław Lada

7.            Danuta Serafin

8.            Barbara Traciak

9.            Błażej Borowiec

10.          Dawid Lampart

11.          Marek Opaliński

12.          Jerzy Bator

13.          Teresa Lesiak

14.          Magdalena Karpińska

15.          Michał Deptuła

16.          Iwona Lis

17.          Jan Magoń

18.          Daniel Wójcik

19.          Dorota Wiech

20.          Aleksander Ziaja

21.          Celina Gumińska

22.          Alina Banek

23.          Sylwester Popiel

24.          Magdalena Wrzosek

25.          Rafał Białorucki

26.          Waldemar Rams

27.          Agnieszka Snuzik

28.          Anna Kraska

29.          Tomasz Skulski

30.          Marek Kot


Kandydaci na Poslów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Okręg nr 22 (11 mandatów)

 

1.            Mieczysław Kasprzak

2.            Dariusz Sobieraj

3.            Grażyna Borek

4.            Tomasz Bury

5.            Władysław Szyk

6.            Katarzyna Sekuła

7.            Janusz Hołyszko

8.            Justyna Cyran

9.            Marta Skubisz

10.          Teresa Pi±tek

11.          Bogusław Surmacz

12.          Jacek Hap

13.          Maciej Dymnicki

14.          Maria Kaczor

15.          Małgorzata Dachnowicz

16.          Rafał Kielar

17.          Ewa Zaj±c

18.          Andrzej Bosak

19.          Ryszard Tasz

20.          Sławomir Socha

21.          Ewa Kubrak

22.          Maria Janowska


Kandydaci na Senatorów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego


- okręg nr 56 ? Stanisław Bartman

- okręg nr 57 ? Joanna Bril

- okręg nr 58 ? Alicja Zaj±c

 

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara