se

 

Wczoraj na Podkarpaciu go¶cili¶my Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani± Elżbietę Seredyn. Odwiedzili¶my m. in.: Gminę Gać, Gminę Boguchwała, Gminę Niwiska oraz Niepubliczne Przedszkole ¦więtego Rocha w Rzeszowie.

 

 

Podczas wizyty towarzyszył jej Przewodnicz±cy Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Bury.  Głównym  celem wizyty Pani Minister było sprawdzenie realizacji programu  Senior -WIGOR  na Podkarpaciu, które w 2015 roku otrzyma największe wsparcie finansowe na tworzenie dziennych domów opieki dla osób starszych w skali kraju.

 

Pierwszym przystankiem  na zaplanowanej trasie była Gmina Gać w powiecie przeworskim. Go¶ci w Urzędzie Gminy przywitała Pani Wójt  Grażyna Pieni±żek. W spotkaniu uczestniczyli również: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego  - Tomasz Bury, Starosta powiatu przeworskiego - Zbigniew Kiszka , Komendant Wojewódzki OHP - Magdalena Andrzejak oraz Koordynator projektu na Uniwersytecie Ludowym w Gaci? Adam Halwa.  Uczestnicy w pierwszej kolejno¶ci udali się do Uniwersytetu Ludowego w Gaci, gdzie realizowany będzie projekt OHP ?Gin±ce zawody pomysłem na przyszło¶ć?. Następnie odwiedzono żłobek, który mie¶ci się w budynku obok Zespołu Szkół w Gaci powstały dzięki wsparciu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ?Maluch 2014?. Ostatnim punktem wizyty Pani Minister w Gminie Gać był budynek dawnej remizy OSP w miejscowo¶ci Białoboki,  gdzie realizowany będzie program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Senior-WIGOR. Spotkanie zakończyło się konferencj± prasowa z udziałem lokalnych mediów, której tematem była realizacja programu Senior-WIGOR na Podkarpaciu.

 

Po konferencji prasowej Pani Minister wraz z Posłem Janem Burym udali się do Gminy Boguchwała gdzie spotkali się z Burmistrzem Wiesławem Dronk±, Wojewódzkim Inspektorem Jako¶ci Handlowej i Produktów Rolno-spożywczych -  Markiem Kotem oraz Radnymi Powiatu Rzeszowskiego ? Rafałem Białoruckim, Markiem Jand± i Zbigniewem Micałem. Wszyscy udali się do miejscowo¶ci Racławówka gdzie w budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet realizowany będzie program  Senior-WIGOR.

 

Następnym punktem wizyty było Parafialne Niepubliczne Przedszkole ¦więtego Rocha w Rzeszowie, gdzie po krótkiej konferencji prasowej Pani Elżbieta Seredyn wraz z Posłem Janem Burym spotkali się z założycielem przedszkola ks.  Proboszczem Stanisławem Tarnawskim.

 

Na zakończenie wizyty na Podkarpaciu Pani Minister udała się do Gminy Niwiska.  Towarzyszyli jej  Pani Wójt Elżbieta Wróbel i Radny Rady Miasta Kolbuszowa Marek Opaliński. W ramach wizyty odwiedzili  Szkołę Muzyczn± I Stopnia w Niwiskach oraz budynek byłej Szkoły Podstawowej w którym realizowany będzie  program Senior-WIGOR.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara