Jubileusz Powstania Ruchu Ludowego w Rzeszowie

gg

Polskie Stronnictwo Ludowe jako jedyna partia moe pochwali si tak bogat histori i tradycj, ktra przekada si na ogromne dowiadczenie i prac na rzecz naszych obywateli. Od zawsze bylimy blisko ludzi dziaajc na najniszych szczeblach samorzdu terytorialnego, stojc na stray Polski lokalnej.

W niedziel 9 sierpnia spotkalimy si w tak licznym gronie, aby uczci dorobek naszych kolegw i koleanek na przeomie 120 lat. Dzikuj wszystkim za tak liczne przybycie, Europosowi Czesawowi Siekierskiemu, Parlamentarzystom Mieczysawowi Kasprzakowi i Dariuszowi Dziadzio, Wicewojewodzie Graynie Borek. Dzikuj take Koledze Aleksandrowi Bentkowskiemu - legendzie Polskiego Stronnictwa Ludowego. To wane, e potrafimy si jednoczy i wsplnie celebrowa nasz jubileusz!

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara