29 czerwca w siedzibie Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP Jana Burego, sekretarza powiatu lubaczowskiego Władysława Szyka oraz radnego powiatu brzozowskiego - Marka Owsianego.

 

 

 

Konferencja dotyczyla m.in. przywrócenia S±dów Rejonowych na Podkarpaciu, które w wyniku ?reformy Gowina? zostały zniesione i przekształcone w wydziały zamiejscowe większych jednostek.. Od 1 lipca 2015 roku zgodnie z nowelizacj± Prawa o ustroju s±dów powszechnych ponownie zaczn± funkcjonować S±dy w Lubaczowie, Brzozowie, Kolbuszowej i Ropczycach.

 

Szef klubu parlamentarnego PSL przypomniał także, że dzięki inicjatywie Polskiego Stronnictwa Ludowego Sejm RP uchwalił ustawę maj±c± chronić ziemię roln± przed wykupem przez obcokrajowców i przed spekulacyjnym obrotem.

 

Ustawa uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego wła¶ciciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadło¶ci rolnych. Ziemię będzie mógł zakupić każdy obywatel, który j± uprawia i który udowodni, że przez minimum pięć lat ma meldunek w gminie, gdzie leży ziemia lub w gminie s±siedniej.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara