1 lipca w siedzibie Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa na której Poseł Dariusz Dziadzio poinformował media o porozumieniu Zwi±zków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwem Zdrowia.Wiadomym jest fakt, że bez tej  grupy zawodowej szpitale nie mogłyby funkcjonować, jednak płaca jest nieadekwatna do odpowiedzialno¶ci jaka spoczywa na osobach wykonuj±cych ten ciężki i wymagaj±cy specjalnych predyspozycji  psychicznych i fizycznych zawód.


Wyżej wymienione porozumienie głównie  dotyczyć ma podwyżek dla pielęgniarek i położnych pracuj±cych w szpitalach w kwocie 300 zł brutto. O tę kwotę maj± wzrosn±ć  ich dochody do końca 2016 r. Następna podwyżka przewidziana jest na  1 stycznia 2017 r. ? ł±cznie ok 600 zł brutto.


Ponad to porozumienie dotyczyło również gwarancji pracy dla tej wła¶nie grupy zawodowej poprzez system koszyka ¶wiadczeń z uwzględnieniem wykształcenia i kwalifikacji.


 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara