woj

 

Ustrzyki  Dolne na czele z młodym Burmistrzem Bartoszem Romowiczem były gospodarzem tegorocznych obchodów  Wojewódzkiego ¦więta Ludowego , które odbyło się w niedzielę 14 czerwca 2015 roku.

 

 

 

W uroczysto¶ci uczestniczyli Przewodnicz±cy Klubu Parlamentarnego PSL i prezes Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Jan Bury, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, posłowie Dariusz Dziadzio i Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek , dyrektorzy i kierownicy agencji rz±dowych, radni sejmiku województwa podkarpackiego, powiatów i gmin, burmistrzowie, wójtowie oraz członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z całego województwa podkarpackiego.

 

Wojewódzkie ¦więto Ludowe rozpoczęło się barwnym korowodem ulicami miasta prowadzonym przez mażoretki i Sanock± Młodzieżow± Orkiestrę Dęt± - Avanti, który zmierzał do Parku pod Dębami gdzie odbyła się cze¶ć oficjalna uroczysto¶ci.

 

Po uroczystej Mszy ¦więtej celebrowanej przez ks. Roberta Adamskiego, swoje przemówienia wygłosili prezes Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Jan Bury, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, posłowie Dariusz Dziadzio i Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek oraz burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz.

 

¦więto Ludowe było doskonał± okazja do wręczenia odznaczeń osobom, które przez szereg lat swoja prac± i postawom wspierali Polskie Stronnictwo Ludowe oraz doskonałym momentem aby podziękować członkom i sympatykom za ich pracę i zaangażowanie. W zwi±zku z czym wręczono poszczególnym osobom: medal im. Wincentego Witosa, Złot± Koniczynkę, medale ¶w. Izydora Oracza oraz pami±tkowe albumy. Tradycyjnie z okazji ¦więta Ludowego zostały również wręczone legitymacje partyjne nowym członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Po zakończeniu czę¶ci oficjalnej uroczysto¶ci nast±piła cze¶ć artystyczna podczas której zebrani wysłuchali występów lokalnych zespołów folklorystycznych.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara