Niżańscy ludowcy świętowali na ziemi krzeszowskiej

nisko

 

W minioną niedzielę 31 maja 2015r. ludowcy z powiatu niżańskiego na gościnnej ziemi krzeszowskiej obchodzili swoje Święto Ludowe.  Święto to ma bardzo długą tradycję. W powiecie niżańskim co roku odbywa się w innej gminie.

 

 

Tym razem gospodarzami byli mieszkańcy gminy Krzeszów.  Uroczystości była połączona z otwarciem inwestycji gminnych w miejscowości  Koziarnia przez gospodarza gminy –wójta Stanisława Nowakowskiego.

 

W spotkaniu z okazji Święta Ludowego i już 120 lat istnienia Ruchu Ludowego uczestniczyli działacze, sympatycy  i zaproszeni goście z powiatu i województwa. Byli posłowie, radni wojewódzcy, powiatowi, gminni, burmistrzowie i wójtowie. Święto Ludowe traktowane jest przez działaczy PSL  jako niezmiernie ważny element polityczno-społeczny integrujący mieszkańców, umożliwiający kultywowanie tradycji ruchu ludowego a zarazem  pielęgnowanie narodowych wartości kulturowych.

 

O tradycjach Święta Ludowego mówił szef powiatowy PSL i przewodniccy rady powiatu niżańskiego Janusz Nawrocki. O święcie, tradycji i nowoczesnej partii ludowej mówił też Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL  w Nisku – Błażej Borowiec. Wyrastamy z idei, myśli i czynów Wincentego Witosa, który zdefiniował najdoskonalsze przesłanie patriotyzmu życia codziennego: „A Polska winna trwać wiecznie".

 

Wiele ciepłych słów ludowcom przekazali widoczni na zdjęciu  zaproszeni goście.

 

Święto Ludowe było też doskonałą okazją do podziękowania społecznikom i działaczom piszącym historię swoich wiosek, miast, powiatów, zjednoczonych wokół wspólnych wartości.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara