nisko

 

W minion± niedzielę 31 maja 2015r. ludowcy z powiatu niżańskiego na go¶cinnej ziemi krzeszowskiej obchodzili swoje ¦więto Ludowe.  ¦więto to ma bardzo dług± tradycję. W powiecie niżańskim co roku odbywa się w innej gminie.

 

 

Tym razem gospodarzami byli mieszkańcy gminy Krzeszów.  Uroczysto¶ci była poł±czona z otwarciem inwestycji gminnych w miejscowo¶ci  Koziarnia przez gospodarza gminy ?wójta Stanisława Nowakowskiego.

 

W spotkaniu z okazji ¦więta Ludowego i już 120 lat istnienia Ruchu Ludowego uczestniczyli działacze, sympatycy  i zaproszeni go¶cie z powiatu i województwa. Byli posłowie, radni wojewódzcy, powiatowi, gminni, burmistrzowie i wójtowie. ¦więto Ludowe traktowane jest przez działaczy PSL  jako niezmiernie ważny element polityczno-społeczny integruj±cy mieszkańców, umożliwiaj±cy kultywowanie tradycji ruchu ludowego a zarazem  pielęgnowanie narodowych warto¶ci kulturowych.

 

O tradycjach ¦więta Ludowego mówił szef powiatowy PSL i przewodniccy rady powiatu niżańskiego Janusz Nawrocki. O ¶więcie, tradycji i nowoczesnej partii ludowej mówił też Prezes Zarz±du Miejsko-Gminnego PSL  w Nisku ? Błażej Borowiec. Wyrastamy z idei, my¶li i czynów Wincentego Witosa, który zdefiniował najdoskonalsze przesłanie patriotyzmu życia codziennego: ?A Polska winna trwać wiecznie".

 

Wiele ciepłych słów ludowcom przekazali widoczni na zdjęciu  zaproszeni go¶cie.

 

¦więto Ludowe było też doskonał± okazj± do podziękowania społecznikom i działaczom pisz±cym historię swoich wiosek, miast, powiatów, zjednoczonych wokół wspólnych warto¶ci.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara