lo

 

W przeddzień długiego weekendu odbyło się spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego Gminy Zarzecze, którego gospodarzem był Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki.

 

 

W spotkaniu uczestniczyło  ponad 150 osób z po¶ród których należy wyróżnić Posła Jana Burego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Tomasza Burego oraz Prezes Zarz±du Wojewódzkiego ZMW Justynę Piekut. Nie zabrakło również przedstawicieli Gminnych Kół Zwi±zku Młodzieży Wiejskiej z Maćkówki, Jawornika Polskiego i Urzejowic.

 

Głównym tematam zebrania były zbliżaj±ce się wybory prezydenckie, w których Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje Adam Jarubas, oraz maj±ce miejsce końcem maja wybory do Izb Rolniczych. Wójt Gminy Zarzecze w swoim przemówieniu przedstawił bogat± gamę zakończonych i  rozpoczętych  inwestycji,  których podjęła się gmina w 2015 roku. Natomiast Tomasz Bury powiedział kilka słów na temat dopłat i dofinansowań o jakie mog± ubiegać się rolnicy.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara