st

 

13 kwietnia 2015 roku w Stalowej Woli otwarto biuro posłów PSL Jana Burego i Dariusza Dziadzio. W uroczysto¶ci wzięło udział ok. 50 osób, a jednym z jego elementów było wręczenie kilkudziesięciu osobom legitymacji członkowskich PSL.

 

 

Nowo otwarte biuro posłów Jana Burego i Dariusza Dziadzio mie¶ci się przy ul. 1-go Sierpnia 12, w budynku popularnego ?Metalowca?, w pokoju 130. ? Uroczyste otwarcie mojego i posła Dariusza Dziadzio biura w Stalowej Woli, to ważne wydarzenie  dla tego miasta. Biuro będzie otwarte dla wszystkich, którzy będ± chciały podzielić się swoimi opiniami, spostrzeżeniami czy jakimi¶ problemami. Dzięki funkcjonowaniu tego biura chcemy również umocnić pozycję PSL w Stalowej Woli i powiecie stalowowolskim jako ważnej siły politycznej regionu ? podkre¶lił poseł Jan Bury.

 

W biurze maj± dyżurować posłowie lub  ich asystenci, ale także inne osoby zwi±zane z PSL jak Władysław Stępień, wiceprzewodnicz±cy  sejmiku województwa podkarpackiego czy Andrzej Szlęzak, były prezydent Stalowej Woli. Andrzej Szlęzak był jedn± z osób, które   podczas otwarcie biura poselskiego otrzymały legitymację PSL, ponadto jego osoba została  oficjalnie potwierdzona do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych z list PSL. ? Pan Andrzej Szlęzak przez trzy kadencje był prezydentem Stalowej Woli i to jego zasług± jest, że to miasto przeszło udan± transformację gospodarcz±, od monokultury jednego zakładu jakim była huta do funkcjonowania kilkudziesięciu firm, w tym kilku prestiżowych ? zaznaczył poseł Jan Bury.- W ostatnich latach w Stalowej Woli z pomoc± funduszy unijnych zainwestowano ponad 100 milionów złotych na bazę uczelni wyższych i w zaplecze naukowo-badawcze. Stalowa Wola jest też przykładem efektywnej współpracy samorz±du z przemysłem. Ma najniższe podatki w¶ród dużych miast województwa, dużo uzbrojonych terenów i potrafi przyci±gać inwestorów płac±cych podatki i tworz±cych nowe miejsca pracy. To dzięki prezydentowi Szlęzakowi w najbliższych latach  takich miejsc pracy powstanie około tysi±ca.

 

- Polskie Stronnictwo Ludowe jest parti±, która w tej chwili najlepiej reprezentuje polskie interesy narodowe. Dlatego wła¶nie tę partię wybrałem, z PSL-em jest mi po drodze zarówno politycznie jak i ideowo ? powiedział Andrzej Szlęzak.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara