de

 

W pi±tek 10 kwietnia 2015 roku w Mielcu, miały miejsce obchody 75 rocznicy zbrodni katyńskiej i 5 rocznicy katastrofy smoleńskiej w której zginęło 96 osób, w tym Poseł PSL z ziemi mieleckiej Leszek Deptuła.

 

 

Obchody rozpoczęły się od mszy ¶więtej w bazylice pw. ¦więtego Mateusza Ewangelisty, po której na ¶cianie pamięci katyńskiej odsłonięto blisko 40 nowych tablic, upamiętniaj±cych Polaków pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaĽni, którzy wywodzili się z regionu mieleckiego.

 

Następnie zebrano się na Cmentarzu Komunalnym w Mielcu gdzie obecni złożyli wieńce i zapalili znicze przy Pomniku Sybiraków oraz przed mogił± tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Posła PSL Leszka Deptuły. Przy grobie zebrali się jego najbliżsi, przyjaciele, przedstawiciele Zarz±dów Powiatowych i Gminnych PSL oraz przedstawiciele władz województwa i samorz±dów lokalnych. Kilka ciepłych słów pod adresem zmarłego posła wypowiedziała Wicewojewoda Podkarpacka Grażyna Borek, oraz Prezes Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mielcu Andrzej Chrab±szcz. Wyrazy wdzięczno¶ci dla zebranych  wyraził Michał Deptuła, dziękuj±c wszystkim za pamięć o ojcu oraz ogromne wsparcie dla jego rodziny.

 

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z Przewodnicz±cym Klubu Janem Burym oraz Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, wieńce przy mogile Leszka Deptuły złożyli pracownicy Biura Poselskiego Posła Jana Burego.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara