Rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte przez żywioł powodzi mog± skorzystać z korzystnie oprocentowanego tzw. kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach. Taki kredyt jest dużo bardziej korzystny niż ogólnodostępne kredyty komercyjne, bo do oprocentowania takiego kredytu dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysoko¶ć dopłaty zależy od tego czy rolnik ubezpieczył się od powodzi. Jeżeli ubezpieczył co najmniej połowę powierzchni upraw rolnych (z wył±czeniem ł±k i pastwisk) lub co najmniej 50% liczby zwierz±t gospodarskich, płaci jedynie 2% należnego rocznego oprocentowania. Resztę pokrywa ARiMR. Je¶li rolnik nie zawarł polisy ubezpieczeniowej na wypadek powodzie, oprocentowanie kredytu jest wyższe.
Rolnicy mog± skorzystać z dwóch rodzajów kredytów:
- obrotowego ? na zakup ¶rodków do produkcji rolnej (np. nawozy, paliwa) lub inwentarza
- inwestycyjnego ? na zakup np. maszyn rolniczych, remont budynków gospodarczych.

Szczegóły w bankach:
- Bank Polskiej Spółdzielczo¶ci SA,
- BGŻ SA,
- Mazowiecki Bank Regionalny SA,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA,
- ING Bank ¦l±ski SA,
- Bank Zachodni WBK SA,
- Bank Polska Kasa Opieki SA,
- banki spółdzielcze zrzeszone w BPS SA, SGB GBW SA i MBR SA.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara