Mój program, te 10 punków nie powstał w gabinecie prezesa, ani w wyniku analizy słupków sondażowych. Był omawiany przez ostatnie dwa miesiące, podczas kilkudziesięciu spotkań z ludźmi. Polacy mówili mi jakie mają oczekiwania, które skonfrontowałem z ekspertami. Proponuję to na co nas stać, na co stać Państwo Polskie, to co możemy zrobić przez najbliższe 5 lat.

 

 

1.Bezpieczeństwo Polski:

 

Musimy wzmocnić polską armię. Musimy zwiększyć liczbę żołnierzy pod bronią. Polskie wojsko powinno mieć wyposażenie w większości produkowane w polskich fabrykach. Jak mówią eksperci, że ponad 75 procent sprzętu wojskowego może być produkowane w polskich fabrykach. Niech koncerny zbrojeniowe zainwestują tutaj, niech koncerny wykorzystają ten zasób kadrowy i zasób infrastruktury polskich fabryk broni. Ale to nie wszystko. We Wschodniej Polsce powinny powstać bazy NATO. To test wiarygodności naszych sojuszników. W tej najważniejszej sprawie bezpieczeństwa polscy politycy muszą mówić jednym głosem.

 

Kilka dni temu spotkałem się z rodziną na Lubelszczyźnie. I zapytali mnie: ?Co robić. Przecież mieszkamy kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Czy tu budować dom? Czy wyjechać? ? Odpowiedziałem: ? Zostańcie w Polsce. Tu musimy budować nasze wspólne bezpieczeństwo, musimy to zrobić razem.

 

2. Zatrzymanie kryzysu demograficznego i wzrost dzietności polskich rodzin:

 

To powinien być priorytet nie tylko dla Prezydenta, dla rządu, ale to zadanie dla naszego Narodu. I deklaruję, że będę pilnował i mobilizował każdy rząd, niezależnie od tego z jakiego środowiska będzie pochodził. To jest ważna sprawa dla Polski. Musimy niezwłocznie podjąć działania, aby ludzie, którzy jeszcze kilka lat temu wyjechali z kraju, chcieli do Polski wrócić.

 

Prostsze przepisy dotyczące działalności gospodarczej, niższe obciążenia podatkowe,wyższe płace. Rodziny wielodzietne nie powinny płacić podatku dochodowego w Polsce. Takie warunki funkcjonują już w wielu krajach na świecie. Musimy dać tu mocny impuls. Miejsce Polaków jest tutaj nad Wisłą, a nie na zmywaku w Anglii, czy na robotach budowlanych w Niemczech.

 

Głęboko wierzę, że zapanuje moda na rodziny wielopokoleniowe. Taką, w jakiej ja miałem przyjemność się wychować. Miejsce dziadków jest z wnukami, a nie w domach starców. Nie da się tego zadekretować. Jednak poprzez wychowanie i edukację Państwo może wskazywać priorytety i promować dobre wzorce kulturowe. To trzeba zrobić.

 

Wspierając rodzinę nie możemy zapomnieć o matkach wychowujących samotnie dzieci. Często z różnych przyczyn nie mogą one liczyć na wsparcie partnera. W takich sytuacjach jeszcze mocniej powinno pomagać Państwo. Poprzez ulgi podatkowe, koszty związane z edukacją, kulturą, komunikacją. Mamy ?Kartę Dużej Rodziny?. To wielki sukces, ale powinna powstać ?Karta Samotnej Matki?. To jest element odpowiedzialności Państwa za takie właśnie rodziny.

 

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, podniesienie płacy minimalnej, spadek o 5 procent bezrobocia wśród młodych ? to jest skutek rządowego programu wspierania aktywności młodych.To jest wielki sukces tego rządu i ministra Władysława Kosiniaka- Kamysza, który się tym zajmuje.

 

3. Ochrona polskiej ziemi:

 

Z dziejów Ruchu Ludowego, z myśli wielkiego Polaka Wincentego Witosa, ale też z istoty naszej myśli programowej wynika szacunek do ziemi i do ludzi, którzy na niej pracowali i pracują. To dzięki nim, jak mawiał profesor Jan Szczepański kiedy Polski nie było na mapach Europy, ale była tam gdzie polski chłop uprawiał ziemię. Z Opoczna apeluję: musimy jak najszybciej uchwalić ustawę, która zagwarantuje zasadę: polska ziemia dla Polaków, polska ziemia dla polskich rolników.

 

Dla wszystkich, którzy obserwują jak funkcjonują procesy w Unii Europejskiej to wiedzą, że silne państwa potrafią dbać o swoje interesy. Dlaczego Polska ? duży, liczny kraj nie miałaby robić dokładnie tak samo. Apeluję o ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie. Nie możemy zrobić podobnego błędu, jak kiedyś zrobiliśmy z systemem bankowym. Ponad 70 procent tego systemu nie leży w polskich rękach. Dopilnujemy tego. Apeluję, żeby to rozwiązać jeszcze w tej kadencji polskiego parlamentu.

 

4. Służba zdrowia musi być dostępna dla każdego, a nie tylko dla tych z grubymi portfelami, których stać na wszystko:

 

Kilka dni temu spotkałem schorowaną Panią Teresę z Sanoka i wprost zapytała mnie: ?Czy to normalne w uczciwym kraju, że na operację stawu biodrowego czeka się 13 lat?? Nie. To nie jest normalne i ja się na to nie godzę!

 

Trzeba powiedzieć wprost. Z wprowadzeniem wielu podstawowych standardów od wielu lat mamy problem. Mamy zdolny, pracowity personel medyczny, fachowych lekarzy i pielęgniarki, świetne kształcenie. Ale od lat coś nie działa. Mimo tak wielu inwestycji, dużych środków zaangażowanych przez polskie samorządy w infrastrukturę i doposażenie ? coś nie działa. Jest lepiej niż w historii Zbigniewa Religii opowiedzianej w filmie ?Bogowie?. Ale to nie jest to czego oczekują Polacy. W służbie zdrowia problemów jest tak dużo, że jedną z moich pierwszych decyzji będzie powołanie prezydenckiego zespołu, który opracuje Reformę Ochrony Zdrowia w Polsce.

 

Po pierwszych efektach ?pakietu onkologicznego? widać, że stosowanie doraźnych działań w tej dziedzinie nie tworzy dobrych warunków do ochrony zdrowia obywateli. Trzeba wprowadzić ?Indywidualną Kartę Pacjenta?. To uszczelni system i zmniejszy biurokrację. Dziś lekarze, pielęgniarki najbardziej narzekają na przerost biurokracji, gdzie poświęcają więcej czasu na wypełnianiu druków, niże leczeniu pacjentów. Tak dalej być nie może.

 

Trzeba zapewnić zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dla obywateli bez względu na ich status społeczny, majątkowy, czy miejsce zamieszkania. Może to nastąpić dzięki wzmocnieniu roli lekarza rodzinnego ? podstawowej opieki zdrowotnej. A mamy świadomość, że prawie 80 procent schorzeń może być leczona na tym poziomie. Trzeba go wzmocnić.

 

Nie możemy pozwolić na takie rozwarstwienie w płacach w ochronie zdrowia. Pielęgniarki i położne muszą zarabiać znacznie lepiej.

 

5. Polską walutą jest i musi pozostać złotówka:

 

Dwie największe partie straszą dziś Polaków do wejścia do strefy euro. Ale to tylko PSL jest gwarantem, że w Polsce pozostanie złotówka i nie będzie drożyzny w sklepach. PiS nie ma na to wpływu jako opozycja, bo nie potrafi wygrać wyborów. A PO? Tusk, Komorowski, Rostowski wielokrotnie wprowadzali euro w Polsce. Na szczęście tylko werbalnie. Dopóki PSL jest w koalicji rządowej polscy konsumenci, polscy rolnicy mogą spać spokojnie. Za bułki i mleko w sklepach będą płacić w złotówkach. PSL jest tego największym gwarantem.

 

PiS mówiąc o tym, że te wybory będą w sprawie euro jest skrajnie nieuczciwe, bo liderzy tej formacji wiedzą, że aby wprowadzić takie zmiany trzeba zmienić Konstytucję i potrzeba 2/3 głosów w polskim parlamencie.

 

6. Dobre prawo i przyspieszenie postępowań sądowych:

 

Nie może być tak, że sprawy w sądach trwają latami. To podważa zaufanie obywateli do Państwa. Zaufanie to podważa permanentne zmienianie prawa. Przykładem jest ustawa o VAT. Niektóre jej zapisy były zmieniane nawet przed wejście ich w życie. Aby tworzone w Polsce prawo odpowiadało naszym oczekiwaniom, jako Prezydent powołam Prezydencką Radę Ustawodawczą. Jej celem będzie czuwanie nad jakością stanowionego prawa oraz ostrzeganie przed skutkami złych regulacji. Zaproszę do niej autorytety prawnicze oraz ekspertów. O dobrym prawie czytaj więcej: Dobre prawodawstwo ? test adekwatności ustaw.

 

Będę częściej stosował inicjatywę ustawodawczą. Potrzeba dziś zmiany w Konstytucji, polegającej na tym, że projekty prezydenckie będą przyjmowane, lub odrzucane w całości przez Sejm bez możliwości ingerencji w jej merytoryczną treść.

 

Nie zgodzę się na wprowadzenie ustaw ograniczających wolność obywatelską. Nie podpiszę żadnej ustawy podwyższającej podatki w Polsce: PIT, CIT, czy VAT.

 

7. Niskie podatki, prawo przyjazne działalności gospodarczej, usuwanie barier rozwoju przedsiębiorczości, uczciwe procedury, dobre przetargi w oparciu o jasne kryteria:

 

Docelowo CIT i PIT powinny być obniżane. Nie zrobimy tego od zaraz, bo nie wytrzyma tego budżet. Ale poprzez politykę pro-rozwojową, poprzez reindustrializację naszego kraju, racjonalizację wydatków, stworzymy płaszczyznę do zasobniejszego budżetu. A przez to możliwość zmniejszania podatków dochodowych. To z kolei zwiększy konkurencyjność przedsiębiorców.

 

To jest najwyższa pora na zwiększenie inwestycji w kraju. Nie może być tak,  że polskie firmy nie mogą brać udziału w przetargu w naszym kraju, bo na etapie specyfikacji są wykluczone.

 

Prezydent musi stać na straży równego traktowanie polskich przedsiębiorców. A jeśli urzędnicy nie rozumieją czym jest równość szans, patriotyzm gospodarczy, to powinni rozważyć zmienienie miejsca pracy.

 

Jeśli zostanę prezydentem, to taka sytuacje będzie niedopuszczalna, nie będzie tolerowana. Odpowiedzialnych wezwę na ?dywanik? i sam będę żądał ich dymisji.

 

Trzeba podjąć działania na rzecz zatrzymania upadku polskiego rzemiosła. W ciągu ostatnich 25 lat utraciliśmy ponad 100 tysięcy uczniów w rzemiośle. Czas zatrzymać ten szkodliwy dla gospodarki proces. To czas na wsparcie szkolnictwa zawodowego, dualnego, łączącego naukę z praktyką. To jest gwarancja większej ilości miejsc pracy.

 

Zainicjuje powstanie ustawy o firmach rodzinnych i rzemiośle. Będę promował ten rodzaj przedsiębiorczości z uwzględnieniem tzw. ginących zawodów. Jest to ważna część polskiego dziedzictwa. Mistrz, rzemieślnik, czeladnik ? określenia te miały kiedyś w Polsce swoją wartość. I trzeba ją przywrócić.

 

8. Trzeba dokończyć reformę samorządową, a Senat przekształcić w Izbę Samorządowo-Gospodarczą:

 

Obchodziliśmy 25 rocznicę polskiego samorządu. W Poznaniu samorządowcy pytali mnie o dokończenie reformy. Dziś potrzebujemy nowej architektury systemu dochodów dla finansów. Dziś mamy wrażenie, ze z Warszawy wszystkiego dobrze nie widać, że z Opoczna, Płocka, Radzynia Podlaskiego widać zdecydowanie lepiej. Potrzebujemy nowej ustawy o finansach publicznych. Jako samorządy potrzebujemy więcej elastyczności w kształtowaniu relacji zadłużenia. Potrzebujemy również dochodów, nie tylko jako część podatków dochodowych.

 

Chcę podziękować wszystkim samorządowcom za to co robią w tej pracy organicznej, w tych małych i większych miejscowościach. Właśnie dzięki nim Polska tak pięknie się rozwija.

 

Mamy świadomość, że przed nami bardzo ważny okres. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa. Na samorządach spoczywa duża odpowiedzialność za zrównoważony rozwój naszych małych ojczyzn, za wykorzystanie szans i przygotowanie ich na czas, kiedy tych dużych funduszy unijnych już nie będzie.

 

Nie możemy utracić impetu i dziś już trzeba się do tego przygotować. Wierzę w rozsądek i gospodarność samorządowców. Warto ufać samorządowi.

 

Senat powinien zostać przekształcony w Izbę Samorządowo-Gospodarczą. W obecnej formule nie spełnia swojego zadania. To powinno być forum prezentacji idei samorządowej, gospodarczej i środowisk narodowych.

 

9. Prezydent musi być strażnikiem dobrego imienia Polski i dziedzictwa kulturowego:

 

Dziś wielkim wyzwaniem polskiego Państwa, również samorządów jest szukane środków na wsparcie kultury. Na kulturze ciągle szuka się oszczędności. Frustruje to środowiska artystyczne, kulturalne, ale także tych ludzi którzy rozumieją kulturę jako spoiwo społeczne. Stąd środki, granty rozdzielane przez urzędy powinny być dysponowane przy udziale tych środowisk, animatorów. Warto ich zaprosić do wspólnej rozmowy i pracy.

 

Nasze służby dyplomatyczne powinny mocniej, niż dotychczas prezentować naszą twórczość za granicą. Prezydent powinien dbać o dobre imię Polski i pozytywny wizerunek na świecie. Kultura i polityka historyczna powinny być objęte patronatem Prezydenta.

 

Zbliża się piąta rocznica katastrofy smoleńskiej. Czarne skrzynki i wrak powinny być już dawno w Polsce. Potrzebujemy tutaj większej stanowczości i aktywności wszystkich struktur państwa i prezydenta. Powinniśmy godnie uczcić pamięć ofiar tego tragicznego wydarzenia. Na Krakowskim Przedmieściu powinien powstać Pomnik Światła, którego domagały się i akceptowały rodziny ofiar. Trzeba to zrobić.

 

10. Polska musi uzyskać większą podmiotowość na arenie międzynarodowej

 

Musimy współdecydować o tym co się dzieje w tej części Europy. Nasz głos musi mieć znaczenie w dyplomacji europejskiej. Credo swojej polityki przedstawiłem w liście do dziennikarzy: Cała prawda całą dobę ? list otwarty do dziennikarzy.

 

Przewartościowaniu musi ulec prowadzenie polityki na arenie międzynarodowej. Chcę upodmiotowienia polskiej obecności na arenie międzynarodowej w stopniu adekwatnym do siły jaką posiadamy w ujęciu ludnościowym i terytorialnym. Potrzebne jest działanie propolskie, polegające na mocnym upominaniu się o realizację naszego interesu narodowego.

 

Musimy odbudować Grupę Wyszehradzką. Co więcej będę działał na rzecz powstania Unii Międzymorza, jako takiej swoistej formy współpracy od Państw Bałtyckich, prze Europę Środkowo-Wschodnią, przez Bułgarię, Rumunię, aż do Bałkanów. Współpraca państw, które po 1989 roku wybiły się na niepodległość może być ważnym elementem integracji struktur Euroatlantyckich, Unii Europejskiej i NATO. Musimy do tego doprowadzić.

 

Rozmawiałem o tym niedawno z 16 ambasadorami. Widziałem duże zrozumienie dla tego postulatu. Europa w sprawie bezpieczeństwa musi zajmować jednolite stanowisko. Jedność to argument siły, z którym tylko liczy się Rosja coraz bardziej przejawiająca duże zapędy imperialistyczne. W sprawie Ukrainy nasz głos powinien być głosem Unii Europejskiej, dobrze przedyskutowanym i solidnie uzgodnionym.

 

Naszej uwadze nie może umknąć również sytuacja Polaków na Wschodzie, którzy znaleźli się poza granicami kraju. Szczególnie młode i średnie pokolenie otwarte na repatriacje powinno mieć wsparcie z naszej strony. Powinniśmy ich przyciągać. Dlatego jako Prezydent będę masowo nadawał obywatelstwo Polakom mieszkającym na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Będę dbał, aby we współpracy z samorządami stwarzać Polakom ze Wschodu warunki do osiedlania się w Polsce. Jesteśmy to winni naszym Rodakom. Nie z własnej woli żyją poza granicami Polski.

 

Jestem gotów służyć Polakom. Niech zwycięży głos rozsądku, którego oczekują Polacy. Niech najbliższe wybory nie będą głosowaniem przeciwko komuś, lub czemuś. Niech będą głosowaniem za: za rozumem, za zgodą, za Polską. Niech będą głosowaniem za należnym nam miejscem w Europie, za należnym nam miejscem w świecie, za bezpieczeństwem i rozwojem.


Proszę Was o głos 10 i 24 maja.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara