Wizyta kandydata PSL na prezydenta Adama Jarubasa na Podkarpaciu

ja

W niedziel, 22 marca na Podkarpaciu przebywa kandydat PSL na Prezydenta Adam Jarubas. Pierwszym punktem jego wizyty byo spotkanie z rolnikami, aktywem ludowym i mieszkacami powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w siedzibie Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku. Nastpnie w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Sanoku spotka si z aktywem ludowym i mieszkacami Sanoka i powiatu sanockiego, na koniec w Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych z mieszkacami Ustrzyk Dolnych i powiatu bieszczadzkiego.

Wizycie kandydata PSL na prezydenta Adama Jarubasa towarzyszyo due zainteresowanie, we wszystkich spotkaniach sale by pene. Oprcz aktywu ludowego i mieszkacw, w spotkaniach uczestniczyli m.in. pose i prezes Zarzdu Wojewdzkiego PSL Jan Bury, posowie Mieczysaw Kasprzak i Dariusz Dziadzio, wicewojewoda podkarpacki Grayna Borek.

W swoich wystpieniach Adam Jarubas podkrela, e gdyby zosta prezydentem to najwaniejsza dla niego byaby jedno Polski jako kraju bezpiecznego, zamonego, przyjaznego rodzinie i obywatelom. W bezpieczestwie spoecznym zwrci uwag na rolnictwo jako fundament gospodarki. ? Prezydent nie powinien wkracza w biece zarzdzanie sektorem rolnym, co jest domen rzdu. Musi by jednak ordownikiem polskiego rolnika na centralnym poziomie i promowa polsk ywno wszdzie tam, gdzie to moliwe ? powiedzia. ? Naley wci wspiera mae gospodarstwa, ktre dominuj na terenie Polski poudniowo-wschodniej i Podkarpacia. Ponadto naley skrci acuch, jaki przechodzi dzi ywno od producenta do konsumenta. Recept na to jest promowanie sprzeday bezporedniej. Jest inicjatywa PSL dotyczca uchwalenia ustawy o sprzeday bezporedniej wytworzonych przez rolnikw serw, demw, wdlin i Sejm powinien to jak najszybciej przegosowa.

W dalszej czci swojego wystpienia Adam Jarubas zaznaczy, e Polska powinna by przyjazna rodzinie. Po wydueniu do roku urlopw rodzicielskich, objciu ubezpieczeniem na urlopie wychowawczym wszystkich osb bez wzgldu na ich status zawodowy czas na kolejny ruch w postaci objcia urlopami rodzicielskimi wszystkich rodzicw, ktrzy z powodu zej sytuacji zawodowej, takiej moliwoci nie maj takich jak osoby bezrobotne, studentki. Nadal naley ka nacisk na rozwj mini obkw i mini przedszkoli oraz domowych form opieki nad dzieckiem, zwaszcza na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowociach. Naley wspiera due rodziny i rozwija rzdowy program ?Karta duej rodziny?.

Wrd pyta zadawanych przez zgromadzonych, znajdoway si m.in. dotyczce wieku emerytalnego. ? System emerytalny musi uwzgldnia kontekst spoeczny ? stwierdzi Adam Jarubas. ? Dlatego chciabym podda publicznej debacie pomys obnienia wieku emerytalnego dla kobiet wychowujcych dzieci, zalenego od wielkoci rodziny. Nie mona te pozostawi najuboszych emerytw i rencistw. Dokonana w 2012 roku kwotowa waloryzacja emerytur i rent powinna sta si trwaym elementem polityki demograficznej pastwa. W tym celu naley zmieni konstytucj, co pozwoli na podwyki najniszych wiadcze nie co kilka lat, ale co roku.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara