fo

 

14 marca 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się XI Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich. Organizatorem Forum była Podkarpacka Izba Rolnicza wraz z Wojewódzk± Rad± Kół Gospodyń Wiejskich i Wojewódzkim Zwi±zkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, a honorowy patronat nad nim obj±ł Jan Bury, przewodnicz±cy klubu parlamentarnego PSL, prezes Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie.

 

 

W¶ród go¶ci Podkarpackiego  Forum Kobiet Wiejskich byli m.in. posłowie  Jan Bury i Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek, podkarpacki wicekurator o¶wiaty Alina Pieni±żek.

 

Za trud codziennych obowi±zków i ważn± rolę w ¶rodowisku wiejskim podziękował zebranym kobietom prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman.

 

Z kolei poseł i prezes Zarz±du Wojewódzkiego  Jan Bury  zwrócił uwagę na rosn±c± rolę kobiet w życiu publicznym. ? Dobry wynik PSL w ostatnich wyborach samorz±dowych to w dużej mierze zasługa kobiet. Kobiet aktywnych i pełnych zapału do działalno¶ci publicznej ? podkre¶lił.  Jan Bury podziękował również kobietom za  ich zaangażowanie w niełatwe codzienne role matek i żon.

 

Wykład na temat kobiet i ich roli w życiu publicznym  wygłosiła podkarpacki wicekurator o¶wiaty Alina Pieni±żek.

 

Na zakończenie uroczysto¶ci wyst±pił dziecięcy zespół ?Pyza?  i młodzieżowa kapela ?Hop siup? z O¶rodka Kultury w Albigowej gm. Łańcut.

 

 

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara