Pomoc dla podkarpackich rolników

sa

 

O różnych formach pomocy dla podkarpackich rolników w ramach środków z budżetu państwa i unijnych dotacji rozmawiano podczas Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich. Posiedzeniu przewodniczyła wicewojewoda Grażyna Borek. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa.

 

 

Podczas spotkania podsumowano realizację PROW 2007-2013 w województwie podkarpackim. Efektem jest m.in dofinasowanie: 2383 inwestycji realizowanych w gospodarstwach rolnych w ramach gospodarstw rolnych na kwotę 288 mln zł, 51 inwestycji w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego na kwotę 86 mln zł, 46 projektów w gopsodarstwach rybackich na kwotę 26 mln zł. Dzięki wspraciu na terenech wiejskich powstało ponad 4,1 tys. nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem. Natomiast tylko za 2014 r. w obszarze płatności bezpośrednich, płatności ONW i programu rolno-środowiskowego, do tej pory, rolnikom z Podkarpacia wypłacono ponad 537 mln zł. Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 przewiduje m.in. zwiększenie dopłat do małych gospodarstw rolniczych, stawiających na produkcję towarową.

 

Podczas posiedzenia omówiono także kwestie związane ze zmianami funkcjonowania rynku mleka w bieżącym roku kwotowym w kontekście ustawy z 17 grudnia 2014 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz podsumowano działania podejmowane w zakresie ograniczenia populacji dzika na terenie województwa podkarpackiego.

 

Wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek zapowiedziała, że do ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostanie skierowany wniosek o dodatkowe środki w ramach tzw. „koperty krajowej” na realizację programu kierowanego do młodych rolników w województwie podkarpackim. W poprzedniej perspektywie 752 młodych rolników otrzymało wsparcie na start w łacznej kwocie ponad 55 mln zł.

 

Po posiedzeniu Rady odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicewojewoda Grażyna Borek przekazała dziennikarzom, że rolnicy nadal będą mogli korzystać ze znacznego wsparcia na rozwój swoich gospodarstw i produkcji. Natomiast przy wypełnianiu wniosków o dopłaty producenci rolni będą mogli liczyć na pomoc specjalistów, m.in. z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

 

Podczas konferencji prasowej poinformowano o tym, że podkarpaccy rolnicy chętnie korzystają z możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolniczej. W ubiegłym roku otrzymali z budżetu państwa ponad 23 mln zł. To dziesięciokrotnie więcej niż w 2006 r. Wówczas kwota zwrotu podatku akcyzowego kształtowała się na poziomie 2 mln zł. Z każdym rokiem rosła także liczba wnioskodawców. Jeszcze dziewięć lat temu o dopłaty paliwowe starło się prawie 14,5 tys. producentów rolnych, podczas gdy w 2014 r. aż 67 tys. rolników. W 2015 r. rolnicy także mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Stawka zwrotu w bieżącym roku pozostała na tym samym poziomie jak w 2014 r., tj. 0,95 zł do litra paliwa.Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można składać w dwóch terminach. Pierwszy minął w lutym, a wypłata zwrotu podatku nastąpi od 1 do 30 kwietnia br. W drugim terminie wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia br., zaś wypłata zwrotu podatku nastąpi w okresie od 1 do 31 października br. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich odbyło się 2 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W konferencji prasowej wicewojewody Grażyny Borek uczestniczyli także: dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Ordyczyński, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Andrzej Wróbel, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska PUW Rafał Kumek, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Jerzy Jakubiec.

 

źródło: www.rzeszow.uw.gov.pl

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara