sa

 

O różnych formach pomocy dla podkarpackich rolników w ramach ¶rodków z budżetu państwa i unijnych dotacji rozmawiano podczas Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich. Posiedzeniu przewodniczyła wicewojewoda Grażyna Borek. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa.

 

 

Podczas spotkania podsumowano realizację PROW 2007-2013 w województwie podkarpackim. Efektem jest m.in dofinasowanie: 2383 inwestycji realizowanych w gospodarstwach rolnych w ramach gospodarstw rolnych na kwotę 288 mln zł, 51 inwestycji w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego na kwotę 86 mln zł, 46 projektów w gopsodarstwach rybackich na kwotę 26 mln zł. Dzięki wspraciu na terenech wiejskich powstało ponad 4,1 tys. nowych miejsc pracy niezwi±zanych z rolnictwem. Natomiast tylko za 2014 r. w obszarze płatno¶ci bezpo¶rednich, płatno¶ci ONW i programu rolno-¶rodowiskowego, do tej pory, rolnikom z Podkarpacia wypłacono ponad 537 mln zł. Nowy system płatno¶ci bezpo¶rednich na lata 2015-2020 przewiduje m.in. zwiększenie dopłat do małych gospodarstw rolniczych, stawiaj±cych na produkcję towarow±.

 

Podczas posiedzenia omówiono także kwestie zwi±zane ze zmianami funkcjonowania rynku mleka w bież±cym roku kwotowym w kontek¶cie ustawy z 17 grudnia 2014 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz podsumowano działania podejmowane w zakresie ograniczenia populacji dzika na terenie województwa podkarpackiego.

 

Wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek zapowiedziała, że do ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostanie skierowany wniosek o dodatkowe ¶rodki w ramach tzw. ?koperty krajowej? na realizację programu kierowanego do młodych rolników w województwie podkarpackim. W poprzedniej perspektywie 752 młodych rolników otrzymało wsparcie na start w łacznej kwocie ponad 55 mln zł.

 

Po posiedzeniu Rady odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicewojewoda Grażyna Borek przekazała dziennikarzom, że rolnicy nadal będ± mogli korzystać ze znacznego wsparcia na rozwój swoich gospodarstw i produkcji. Natomiast przy wypełnianiu wniosków o dopłaty producenci rolni będ± mogli liczyć na pomoc specjalistów, m.in. z Podkarpackiego O¶rodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

 

Podczas konferencji prasowej poinformowano o tym, że podkarpaccy rolnicy chętnie korzystaj± z możliwo¶ci ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolniczej. W ubiegłym roku otrzymali z budżetu państwa ponad 23 mln zł. To dziesięciokrotnie więcej niż w 2006 r. Wówczas kwota zwrotu podatku akcyzowego kształtowała się na poziomie 2 mln zł. Z każdym rokiem rosła także liczba wnioskodawców. Jeszcze dziewięć lat temu o dopłaty paliwowe starło się prawie 14,5 tys. producentów rolnych, podczas gdy w 2014 r. aż 67 tys. rolników. W 2015 r. rolnicy także mog± ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Stawka zwrotu w bież±cym roku pozostała na tym samym poziomie jak w 2014 r., tj. 0,95 zł do litra paliwa.Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można składać w dwóch terminach. Pierwszy min±ł w lutym, a wypłata zwrotu podatku nast±pi od 1 do 30 kwietnia br. W drugim terminie wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia br., za¶ wypłata zwrotu podatku nast±pi w okresie od 1 do 31 paĽdziernika br. Każdy rolnik, który chce odzyskać czę¶ć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich odbyło się 2 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W konferencji prasowej wicewojewody Grażyny Borek uczestniczyli także: dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Ordyczyński, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Andrzej Wróbel, dyrektor Wydziału Rolnictwa i ¦rodowiska PUW Rafał Kumek, dyrektor Podkarpackiego O¶rodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Jerzy Jakubiec.

 

Ľródło: www.rzeszow.uw.gov.pl

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara