Wykorzystać możliwości nowego PROW

df

 

Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  został zatwierdzony w grudniu minionego roku, jako trzeci w Unii Europejskiej. Przedstawieniu możliwościach nowego PROW poświęcone było też spotkanie zorganizowane 28 lutego 2015 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w  Rzeszowie  z udziałem starostów, wicestarostów, przewodniczących rad powiatów, wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gmin, członków PSL. Gospodarzem spotkania był Jan Bury, poseł, przewodniczący ZW PSL w Rzeszowie, a prelegentami Marek Owsiany, zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR oraz Marek Misiura, kierownik biura Lokalnej Grupy Działania obejmującej 5 gmin powiatu ropczycko- sędziszowskiego i dębickiego.

 

Łącznie w ramach PROW 2014-2020 na polską wieś trafi 13,5 mld euro, z tego 8,6 mld euro środków Unii Europejskiej i 4,9 mld euro krajowych środków publicznych. W ramach tych środków finansowanych będzie 15 działań.

 

Podczas spotkania w dniu 28 lutego 2015 roku prelegencji omówili część z tych działań. Kierujący jedną z podkarpackich Lokalnych Grup Działania  Marek Misiura przedstawił założenia programu Leader. W ramach tego programu wspierane będą m.in. operacje mające na celu zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych, dywersyfikacji źródeł dochodów, w tym tworzenie infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym producentom, rozwój produktów lokalnych, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej. Opracowana przez lokalną społeczność Strategia Rozwoju Lokalnego może finansować różne operacje kwotami w przedziale 50-500 tys. zł, w tym przykładowo 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, 100 tys. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Z kolei Marek Owsiany, zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR  omówił kilka  dalszych działań PROW, w tym prace scaleniowe, odnowę miejscowości na obszarach wiejskich, w tym inwestycje związane z budową i modernizacją dróg lokalnych oraz gospodarkę wodno-ściekową, wsparcie gospodarstw rodzinnych. W ramach tego ostatniego działania gospodarstwa rodzinne będą mogły liczyć przede wszystkim na wsparcie w zakresie rozwoju produkcji mleka krowiego, bydła mięsnego, prosiąt oraz na operacje związane ze zmianami technologicznymi i wprowadzaniu innowacji w gospodarstwie. Maksymalna wielkość wsparcia na gospodarstwo wyniesie 900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt, 500 tys. zł na inwestycje związane z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, w pozostałych przypadkach 200 tys. zł.

 

Na odpowiednie wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy czyli osoby, które nie ukończyły 40 lat. Taki rolnik może dostać premię w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na realizację biznesplanu związanego z rozpoczęciem prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara