Obywatelska produkcja energii

kon

 

Poprawki prosumenckie do ustawy o odnawialnych źródłach energii,  wprowadzone podczas głosowania w sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, dają możliwość   produkowania przez gospodarstwa domowe, ale również wspólnoty mieszkaniowe, małe przedsiębiorstwa energii  elektrycznej na własne potrzeby i odsprzedawania nadwyżki. To bardzo korzystne rozwiązanie, to obywatelska produkcja energii – podkreślali podczas zorganizowanej w dniu 23 lutego 2015 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie konferencji prasowej posłowie Mieczysław Kasprzak i Dariusz Dziadzio.

 

 

Zapisy uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii dają możliwość instalowania w otoczeniu domów czy firm   małych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, wiatraków, bigazowni o mocy do 10 kW do własnych celów i na sprzedaż. Cena odsprzedawanej energii ma być stała i obowiązywać przez 15 lat.  Oprócz ograniczenia czasowego taryf wprowadzono również pułap zainstalowanej mocy, który określono na poziomie 800 MW w skali kraju, co  powinno umożliwić powstanie do 200 tysięcy mikroinstalacji.

 

- Wprowadzone w ustawie o odnawialnych źródłach energii poprawki prosumenckie dają możliwość produkowania przez każdego obywatela energii elektrycznej na własne potrzeby i na sprzedaż bez żadnych pozwoleń i budowania kosztownych linii przesyłowych. Wystarczy dwustronny licznik, który będzie liczył  zarówno prąd pobrany jak  i przesyłany do sieci -  zaznaczył poseł Mieczysław Kasprzak. – To bardzo korzystne rozwiązanie, to obywatelska produkcja energii. Zyskują obywatele, ale również kraj, który staje się niezależny energetycznie. Cały świat idzie w tym kierunku.

- Głosując za poprawkami prosumenckimi, Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny stanęło po stronie obywateli – podkreślił poseł Dariusz Dziadzio.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara