Obywatelska produkcja energii

kon

Poprawki prosumenckie do ustawy o odnawialnych rdach energii, wprowadzone podczas gosowania w sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, daj moliwo produkowania przez gospodarstwa domowe, ale rwnie wsplnoty mieszkaniowe, mae przedsibiorstwa energii elektrycznej na wasne potrzeby i odsprzedawania nadwyki. To bardzo korzystne rozwizanie, to obywatelska produkcja energii ? podkrelali podczas zorganizowanej w dniu 23 lutego 2015 roku w siedzibie Zarzdu Wojewdzkiego PSL w Rzeszowie konferencji prasowej posowie Mieczysaw Kasprzak i Dariusz Dziadzio.

Zapisy uchwalonej ustawy o odnawialnych rdach energii daj moliwo instalowania w otoczeniu domw czy firm maych rde energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, wiatrakw, bigazowni o mocy do 10 kW do wasnych celw i na sprzeda. Cena odsprzedawanej energii ma by staa i obowizywa przez 15 lat. Oprcz ograniczenia czasowego taryf wprowadzono rwnie puap zainstalowanej mocy, ktry okrelono na poziomie 800 MW w skali kraju, co powinno umoliwi powstanie do 200 tysicy mikroinstalacji.

- Wprowadzone w ustawie o odnawialnych rdach energii poprawki prosumenckie daj moliwo produkowania przez kadego obywatela energii elektrycznej na wasne potrzeby i na sprzeda bez adnych pozwole i budowania kosztownych linii przesyowych. Wystarczy dwustronny licznik, ktry bdzie liczy zarwno prd pobrany jak i przesyany do sieci - zaznaczy pose Mieczysaw Kasprzak. ? To bardzo korzystne rozwizanie, to obywatelska produkcja energii. Zyskuj obywatele, ale rwnie kraj, ktry staje si niezaleny energetycznie. Cay wiat idzie w tym kierunku.

- Gosujc za poprawkami prosumenckimi, Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny stano po stronie obywateli ? podkreli pose Dariusz Dziadzio.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara