Rolnicy na terenach powodziowych mog± dostać dopłaty bezpo¶rednie już w paĽdzierniku. Na odbudowę gospodarstw ma pój¶ć dodatkowo 100 mln euro. Ministerstwo Rolnictwa zabiega o przyspieszenie dopłat bezpo¶rednich dla rolników na terenach powodziowych. Zgodnie z prawem we wszystkich krajach Unii Europejskiej wypłata dopłat bezpo¶rednich rozpoczyna się co roku 1 grudnia.

? Wyst±pili¶my o jak najszybsze wypłaty dla gospodarstw na terenach powodziowych. Je¶li nie może to być cało¶ć płatno¶ci, to przynajmniej niech będzie zaliczka - mówi Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

? Będziemy rozmawiali o tym z ministrem finansów. Wypłaty mog± się zacz±ć najwcze¶niej 15 paĽdziernika. Trzeba najpierw jednak rozważyć koszty tego procesu ? zaznacza minister rolnictwa Marek Sawicki. Ł±czna kwota dopłat bezpo¶rednich przyznanych Polsce na 2010 r. sięga aż 3,25 mld euro. Prawie 30 proc. tej sumy to czę¶ć wypłacana z polskiego budżetu.

 

 

Minister rolnictwa podj±ł już decyzję o przyspieszeniu na terenach powodziowych dopłat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Na to nie potrzebował zgody ministra finansów. ? Na pewno na obszarach zalanych wypłacimy szybciej płatno¶ci rolno-¶rodowiskowe i do niekorzystnych warunków gospodarowania. Te płatno¶ci mog± ruszyć już 16 paĽdziernika ? obiecuje Sawicki.

W ramach PROW ma powstać program o budżecie 100 mln euro na wznowienie produkcji w gospodarstwach. Pieni±dze przesunięto z innych działań. Rolnicy maj± korzystać z programu przy zaangażowaniu ¶rodków własnych na poziomie 10 proc. Zgodę musi na to dać jednak Bruksela.

(Ľródło: ?Miliardy złotych dla polskiej wsi?, Magdalena Kozmana, Rzeczpospolita 15 czerwca 2010)

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara