kon

 

W sobotę 21 lutego 2015 roku w siedzibie Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku k. Rzeszowa odbył się Kongres ?Innowacyjny Młody Rolnik? zorganizowany przez Zwi±zek Młodzieży Wiejskiej. Patronatami Imprezy oprócz Podkarpackiej Izby Rolniczej były: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomo¶ci Rolnych. W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio, Prezes Zarz±du Krajowego ZMW Dariusz Suszyński, Prezes Zarz±du Podkarpackiego ZMW Justyna Piekut,  przedstawiciele instytucji rolniczych, rolnicy, studenci kierunków rolniczych oraz samorz±dowcy.

 

Program:

- Wspólna Polityka Rolna i PROW 2014-2020. Działania dla młodych rolników i nie tylko,

- Prezentacja programu BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

- Innowacje w rolnictwie: broker innowacji, klastry technologiczne,

- Współpraca młodych rolników w ramach krajowych i europejskich organizacji zrzeszaj±cych,

rola i znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES),

- Sprzedaż bezpo¶rednia, Promocja Polskiej Żywno¶ci, Wprowadzanie nowych technologii

produkcji z zachowaniem ochrony zasobów naturalnych,

- Czego potrzebuj± młodzi rolnicy w Polsce?

 

Podczas kongresu, wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych i bogato wyposażonych stoisk informacyjnych.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara