niz

 

W sobotę, 14 lutego 2015 roku w Majdanie Golczańskim gm. Jarocin odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie ludowców powiatu niżańskiego. Gospodarzem spotkania był Janusz Nawrocki - Prezes Zarz±du Powiatowego PSL powiatu niżańskiego, a w¶ród go¶ci obecny był m.in. Poseł i Prezes Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Jan Bury, Poseł Dariusz Dziadzio , gospodarze gmin wchodz±cych w skład tego powiatu oraz radni różnych szczebli samorz±dów.

 

 

Zabieraj±c głos Janusz Nawrocki zwrócił uwagę, że pomimo czynionych od lat wysiłków lokalnych samorz±dowców, powiat niżański rozwija się dużo wolniej niż na przykład stalowowolski, a stopa bezrobocia w tym powiecie jest jedn± z najwyższych w województwie podkarpackim. Rozpoczęta niedawno nowa kadencja samorz±dów powinna być okazj±, żeby to wreszcie zmienić.

 

Z kolei Prezes Zarz±du Wojewódzkiego Jan Bury odniósł się do  wyników PSL w powiecie niżańskim  i stwierdził, że s±  one  niezadowalaj±ce. W tych powiatach, w których startowali¶my pod szyldem PSL wyniki mamy dobre ? zaznaczył ? w tych, w których pod szyldem lokalnych komitetów, jak w powiecie niżańskim, dużo słabsze.  Jak widać szyld PSL ma swoj± ugruntowan± markę i przyci±ga wyborców. Prezes  zadeklarował też, że za 4 lata w powiecie niżańskim PSL wystartuje pod swoim szyldem, co zebrani przyjęli z dużym zadowoleniem.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara