deb

 

Jak każdego roku Ludowcy z  powiatu dębickiego spotkali się w niedzielę 8 lutego aby wspólnie połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia noworoczne. Gospodarzem uroczysto¶ci, która odbyła się w Żyrakowie był Bogusław Płodzień ? Prezes Zarz±du Powiatowego PSL w Dębicy.

 

 

 

Z po¶ród zaproszonych go¶ci wyróżnić należy: Przewodnicz±cego Klubu Parlamentarnego PSL Jana Burego, Posła na Sejm PR Dariusza Dziadzio, Prezesa Zarz±du Powiatowego PSL w Rzeszowie Marka Kota,  Starostę Powiatu Dębickiego Andrzeja Regułę oraz V- ce Prezesa  Podkarpackiego Zwi±zku Piłki Nożnej w Rzeszowie Wiesława Ladę.

 

Spotkanie było doskonałym momentem do tego aby pokrótce podsumować ubiegłoroczne wybory samorz±dowe. Poseł Jan Bury w swoim wyst±pieniu nie krył zadowolenia z wyniku jaki uzyskało Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie małym osi±gnięciem jest fakt, iż członkowie PSL objęli urz±d Wójta w czterech gminach powiatu dębickiego. Wielkim sukcesem jest również 9 mandatów do Rady Powiatu oraz objęcie urzędu Starosty przez Andrzeja Regułę. Jan Bury podziękował zarówno kandydatom jak i  wszystkim osobom zaangażowanym w kampanie, ponieważ to dzięki ich ciężkiej pracy możemy się cieszyć z dobrego wyniku.

 

Poseł Bury apelował, że przed nami kolejny rok, bogaty w kilka ważnych kampanii wyborczych. Pocz±wszy od wyboru sołtysów, poprzez wybory do izb rolniczych, wybory prezydenckie, aż po listopadowe wybory parlamentarne. Wspólnymi siłami i niezłomno¶ci± w działaniu uda nam się uzyskać jeszcze lepszy wynik  Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara