gr

 

Ponad 100 osób zebrało się w  dniu 31 stycznia 2014 roku w klubie ?Zodiak?  na corocznym spotkaniu ludowców Zarz±du Grodzkiego w Rzeszowie. Gospodarzem spotkania był prezes Zarz±du Grodzkiego Zygmunt Sosnowski, a w¶ród go¶ci obecni byli m.in. Jan Bury, poseł i prezes Zarz±du Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, Stanisław Bartman, radny sejmiku województwa podkarpackiego i prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, ks. prałat Jan Szczupak.

 

 

 

Zabieraj±c głos prezes Zygmunt Sosnowski podkre¶lił, że grodzka organizacja PSL w Rzeszowie systematycznie się rozrasta i liczy już ponad 200 członków zorganizowanych w 4 kołach miejskich. Z organizacji tej pięć osób było kandydatami w wyborach do sejmiku  województwa podkarpackiego tj. Edward Słupek, Justyna Sokołowska,  Zygmunt Sosnowski, Stefania Michałek, Lucyna Smolarz, a ich ł±czny wynik stanowił około 30 procent głosów całej listy. Członkowie grodzkiego PSL startowali również w wyborach do rady miasta Rzeszowa z komitetu Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca, a jeden z nich Mirosław Kwa¶niak został radnym.

 

Na dobre wyniki grodzkiego PSL zwrócił również uwagę prezes Zarz±du Wojewódzkiego Jan Bury. W wyborach do sejmiku województwa podkarpackiego PSL osi±gn±ł w Rzeszowie  ponad 10 procentowy wynik, co w poprzednich latach nie zawsze się udawało. Ta dobra tendencja powinna się dalej utrzymywać ? zaznaczył prezes -  a PSL musi umacniać się nie tylko na wsiach, ale również w miastach , w tym tak dużych jak Rzeszów.

 

Po czę¶ci oficjalnej spotkania nast±piło tradycyjne  połamanie się opłatkiem. Cało¶ć zakończył poczęstunek i zabawa taneczna.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara