ste

 

Radny klubu PSL Władysław Stępień został wiceprzewodnicz±cym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W głosowaniu nad obsad± tego stanowiska oprócz niego brał udział zgłoszony przez klub radnych PO Maciej Lewicki. Władysław Stępień  wygrał stosunkiem głosów 15 do 11.

 

Władysław Stępień jest radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego drug± kadencję. Wieloletni  pracownik górnictwa  siarki w Tarnobrzegu. Działacz zwi±zkowy w latach 1983-1993. Przewodnicz±cy Zwi±zku Górników w Kombinacie Siarkowym. Uczestnik Okr±głego Stołu. Poseł na Sejm czterech  kadencji w latach 1993-2007.

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara