Noworoczne kolędowanie z Seniorami w Kraczkowej

kra

 

Dom Ludowy w Kraczkowej był miejscem spotkania noworocznego Zarządu Kraczkowskiego Koła Seniorów. W uroczystości uczestniczył Poseł Jan Bury jak również: Andrzej Wróbel – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego oraz Stanisław Bartman Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w nawiązaniu do niedawno przeżywanych Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz tradycyjnego połamania się opłatkiem i odśpiewania kolęd uczestnicy mogli obejrzeć jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z lokalnych miejscowości.

 

Kilka słów do zebranych powiedział Poseł Jan Bury, który obdarował również uczestników drobnymi upominkami. Poseł nie krył zadowolenia z zaproszenia podkreślając, że takie spotkania pokazują więź i sympatię  grupy ludzi, którą można nazwać - „Wielką Ludową Rodziną”. Zwrócił się do seniorów z prośbą o dalszą pracę i zaangażowanie w wychowywaniu młodego pokolenia.

 

Poseł Bury wspomniał, iż w roku 2015 renciści i emeryci mogą liczyć na waloryzację kwotową rent i emerytur. Wejdzie ona w życie 1 marca, co podwyższy je o minimum 36 zł. W efekcie najniższe świadczenia mają wynieść 880,45 zł. Pochwalił również przedsięwzięcie jakim jest budowanie Domów Dziennego Pobytu dla Seniorów, które zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym niepodejmującym zatrudnienia, niepracującym emerytom i rencistom oraz niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej. Ostatnio wybudowano dwie takie placówki w województwie podkarpackim, a zgodnie z planem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w najbliższym czasie ma powstać ich około 100 na terenie całego kraju.

 

Zwieńczeniem uroczystości była zabawa taneczna, podczas której seniorzy mogli choć w małym stopniu zapomnieć o trudach i troskach życia codziennego.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara