kra

 

Dom Ludowy w Kraczkowej był miejscem spotkania noworocznego Zarz±du Kraczkowskiego Koła Seniorów. W uroczysto¶ci uczestniczył Poseł Jan Bury jak również: Andrzej Wróbel ? Dyrektor Agencji Rynku Rolnego oraz Stanisław Bartman Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w nawi±zaniu do niedawno przeżywanych ¦wi±t Bożego Narodzenia. Oprócz tradycyjnego połamania się opłatkiem i od¶piewania kolęd uczestnicy mogli obejrzeć jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z lokalnych miejscowo¶ci.

 

Kilka słów do zebranych powiedział Poseł Jan Bury, który obdarował również uczestników drobnymi upominkami. Poseł nie krył zadowolenia z zaproszenia podkre¶laj±c, że takie spotkania pokazuj± więĽ i sympatię  grupy ludzi, któr± można nazwać - ?Wielk± Ludow± Rodzin±?. Zwrócił się do seniorów z pro¶b± o dalsz± pracę i zaangażowanie w wychowywaniu młodego pokolenia.

 

Poseł Bury wspomniał, iż w roku 2015 renci¶ci i emeryci mog± liczyć na waloryzację kwotow± rent i emerytur. Wejdzie ona w życie 1 marca, co podwyższy je o minimum 36 zł. W efekcie najniższe ¶wiadczenia maj± wynie¶ć 880,45 zł. Pochwalił również przedsięwzięcie jakim jest budowanie Domów Dziennego Pobytu dla Seniorów, które zapewniaj± pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym niepodejmuj±cym zatrudnienia, niepracuj±cym emerytom i rencistom oraz niepracuj±cym osobom niepełnosprawnym w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej. Ostatnio wybudowano dwie takie placówki w województwie podkarpackim, a zgodnie z planem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w najbliższym czasie ma powstać ich około 100 na terenie całego kraju.

 

Zwieńczeniem uroczysto¶ci była zabawa taneczna, podczas której seniorzy mogli choć w małym stopniu zapomnieć o trudach i troskach życia codziennego.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara