zarz

 

Tradycyjnie, jak co roku Ludowcy z Gminy Zarzecze i powiatu przeworskiego spotkali się, aby wspólnie połamać się opłatkiem i złożyć sobie noworoczne życzenia. Organizatorami spotkania byli Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki oraz Prezes Zarz±du Gminnego PSL w Zarzeczu a zarazem Radny Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz Bury.

 

Na uroczysto¶ci zorganizowanej w Pałacu Dzieduszyckich zgromadziło się blisko 100 osób, w¶ród nich: Przewodnicz±cy Klubu Parlamentarnego PSL Poseł Jan Bury, Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio, Wicewojewoda Podkarpacki Grażyna Borek, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych w Rzeszowie Zygmunt Sosnowski, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Andrzej Wróbel, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Bartman,  Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka oraz Wicekurator O¶wiaty Alina Pieni±żek.

 

Po przywitaniu go¶ci Wójt Gminy Zarzecze przedstawił najważniejsze inwestycje realizowane przez samorz±d na przestrzeni ostatniego roku. Poruszył między innymi temat inwestycji drogowych a także powstania ¦rodowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Łapajówce. Następnie Tomasz Bury omówił działalno¶ć Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie, wyszczególniaj±c wybory samorz±dowe.

 

Poseł Jan Bury w swoim wyst±pieniu nie krył zadowolenia z sukcesu PSL-u w wyborach samorz±dowych oraz złożył podziękowania wszystkim kandydatom i zaangażowanym w kampanię wyborcz±. Poseł powiedział kilka słów na temat obecnej pracy ustawodawczej sejmu. Między innymi omówił krótko projekt ustawy o odnawialnych Ľródłach energii, ustawię o przywróceniu s±dów powszechnych oraz ustawię o bezpieczeństwie żywno¶ci i żywienia, dzięki której od 1 wrze¶nia tzw. ?żywno¶ć ¶mieciowa? zniknie ze sklepików szkolnych w całej Polsce. Jan Bury poruszył również temat zwiększenia odszkodowań wynikaj±cych ze szkód łowieckich, które s± częstym problemem w tym regionie.

 

Bardzo miłym akcentem było wręczenie przez Posła legitymacji partyjnych PSL-u nowym członkom. W gronie tych osób znalazły się matka i córka co pokazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest wielopokoleniow± parti± z tradycjami, bez przerwy przyci±gaj±c± do siebie nowe osoby.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara