Spotkanie noworoczne Ludowców powiatu sanockiego

san

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Ludowcy z Powiatu Sanockiego licznie zgromadzili się aby, podsumować mijający rok, wytyczyć cele na rok 2015 oraz połamać się symbolicznym opłatkiem. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Besku, gdzie przybyło ponad 200 zaproszonych gości.

 

 

 

Oprócz gospodyni spotkania Prezes Powiatowego PSL, a zarazem Wicewojewody Grażyny Borek oraz Posła na Sejm Jana Burego wyróżnić należy: Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka, Posła na Sejm RP Dariusza Dziadzio, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Dariusza Sobieraja, Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marka Owsianego, Dyrektora Podkarpackiej Izby Rolniczej Arkadiusza Bębna oraz Radną Sejmiku Wojewódzkiego Marię Pospolitak.

 

Obchody rozpoczęły się  od wprowadzenia sztandaru i uroczystego odśpiewania hymnu PSL, po czym  głos zabrała Pani Grażyna Borek, która wyraziła swą aprobatę odnośnie frekwencji uczestników wynoszącej ponad 200 osób. Pani Grażyna podsumowała ubiegły rok oraz listopadową kampanię wyborczą, wraz z podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w walkę o wysoki wynik Ludowców. Bardzo miłym akcentem było wstąpienie w szeregi PSL nowych członków, wręczenia legitymacji dokonali obecni na sali parlamentarzyści.

 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury pogratulował Pani Grażynie Borek objęcia Urzędu Wicewojewody oraz motywował uczestników do dalszej pracy na rzecz jeszcze lepszych wyników w zbliżających się wyporach. Nadmienił również, że swoje starania musimy zacząć od dobrego wyniku w wyborach sołeckich, ponieważ są one fundamentem do dalszych sukcesów zarówno na szczeblu lokalnym jak i  krajowym.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara