glo

 

W dniu 10 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie noworoczne Zarz±du Gminnego PSL w Głogów Małopolski. Gospodarzem imprezy był Przewodnicz±cego Klubu PSL w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, a zarazem Prezes Zarz±du Miejsko-Gminnego PSL w Głogowie Młp. Zbigniew Micał. W¶ród zaproszonych go¶ci znaleĽli się: Poseł na Sejm RP Jan Bury, Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Andrzej Wróbel,  Prezes Zarz±du Powiatowego PSL w Rzeszowie Mark Kot oraz Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej Arkadiusz Bęben.

 

 

W trakcie uroczysto¶ci oprócz tradycyjnego połamania się opłatkiem, złożenia życzeń noworocznych i wspólnego od¶piewania kolęd, zgromadzeni mogli wysłuchać wyst±pienia Posła Jana Burego.

 

Poseł Bury w swojej wypowiedzi podsumowuj±cej ubiegły 2014 rok, poruszył temat wyborów samorz±dowych, dziękuj±c wszystkim kandydatom oraz zaangażowanym osobom wspólnie pracuj±cym na wynik Polskiego Stronnictwa ludowego. Nadmienił również, że w ubiegłym roku obchodzili¶my kilka ważnych rocznic o których każdy z nas powinien pamiętać, pocz±wszy od 25-lecia odzyskania wolno¶ci poprzez 15-lecie wst±pienia do NATO po 10-lecie przyst±pienia do Unii Europejskiej.

 

Poseł apelował również do zebranych, iż w roku 2015 potrzebna będzie jeszcze większa mobilizacja i ciężka praca pod k±tem zbliżaj±cych się wyborów sołeckich, kwietniowych wyborów do izb rolniczych, majowych wyborów prezydenckich oraz listopadowych wyborów parlamentarnych. Tylko  pełnym zaangażowaniem i wspólnymi siłami Polskie Stronnictwo Ludowe może osi±gn±ć sukces nie tylko w naszym regionie, ale i na przestrzeni całego kraju.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara