Łan

 

Dnia 6 stycznia 2015 roku, odbyło się w Kraczkowej noworoczne spotkanie opłatkowe Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu łańcuckiego, które zostało zorganizowane przez Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisława Bartmana.

 

 

Po¶ród licznie zgromadzonych go¶ci, oprócz Posła na Sejm RP Jana Burego byli: Andrzej Wróbel - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Marek Kot - Prezes Zarz±du Powiatowego PSL w Rzeszowie, Zygmunt Sosnowski - Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych w Rzeszowie, Rafał Kumek - Dyrektor Wydziału ¦rodowiska i Rolnictwa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Stanisław Telesz - Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i ¦rodowiska w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Jakub Raizer - Zastępca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łańcucie, jak również Andrzej Benedyk - Wójt Gminy Żołynia.

 

Poseł Jan Bury w swoim wyst±pieniu powitał wszystkich przybyłych go¶ci, złożył  noworoczne życzenia oraz pogratulował gospodarzowi uroczysto¶ci uzyskania mandatu Radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Następnie skierował swoje podziękowania za ciężk± pracę i wszelkie starania podczas kampanii, dla kandydatów z regionu startuj±cych w ostatnich wyborach samorz±dowych. Złożył również gratulacje Andrzejowi Benedykowi za objęcie Urzędu Wójta w kolejnej kadencji.

 

Poseł nie krył swojego zadowolenia, iż PSL ma wysoka pozycję i jest siln± parti± polityczn± w samorz±dach i ¶rodowisku lokalnym. Zachęcał obecnych do dalszych działań ? ?Przed nami wybory prezydenckie i parlamentarne, to powód i motywacja do ciężkiej pracy na rzecz wspólnego zwycięstwa?, podkre¶lił również, iż PSL zawsze jest blisko ludzi i społeczeństwa przez co zna i rozumie potrzeby oraz problemy struktur lokalnych, co owocuje budowaniem cennego zaufania w¶ród wyborców.

 

Podczas spotkania jedn± z atrakcji czekaj±c± uczestników było przedstawienie teatralne przygotowane przez lokalna grupę artystyczna.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara