bła

 

Tak jak każdego roku, w pierwsz± sobotę stycznia 2015 miało miejsce noworoczne spotkanie Ludowców w Błażowej. Gospodarzem imprezy był nowo wybrany Burmistrz Jerzy Kocój.

 

 

W spotkaniu uczestniczyło około 150 członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, w¶ród których wyróżnić należy: Posła na Sejm RP Jana Burego, Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Andrzeja Wróbla, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Stanisława Bartmana, Przewodnicz±cego Klubu PSL w Radzie Powiatu Rzeszowskiego Zbigniewa Micała, Prezesa Zarz±du Powiatowego PSL w Rzeszowie Marka Kota, Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomo¶ci Rolnych w Rzeszowie Zygmunta Sosnowskiego, Radnego Powiatowego Aleksandra Stochmala oraz Dziekana Dekanatu Błażowskiego ks. Jacka Rawskiego.

 

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń noworocznych i tradycyjnego połamania się opłatkiem. Następnie głos zabrał Poseł Jan Bury, który pogratulował Jerzemu Kocójowi objęcia urzędu Burmistrza oraz wyraził swoje głębokie zadowolenie z wyniku jaki uzyskało PSL na terenie gminy Błażowa w ostatnich wyborach samorz±dowych.

 

Poseł motywował również obecnych na sali do dalszej ciężkiej pracy, maj±cej na celu umocnienie  struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym regionie. Zachęcał także do aktywnego udziału w zbliżaj±cych się wyborach sołeckich, ponieważ jest to pierwszy ważny krok do dalszych sukcesów ludowców w wyborach zarówno samorz±dowych jak i parlamentarnych.

 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a zaproszeni go¶cie oprócz smacznego poczęstunku, mogli liczyć na udan± zabawę taneczn± w rytm lokalnej kapeli, która zapewniła oprawę muzyczn± uroczysto¶ci.

 

 
PSL w regionie


Ludzie PSL

 

POLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara