?Nie chcemy Polski sanacyjnej, ktrej wspomnienie ciy bdzie na nas i na przyszych pokoleniach. Bo Polska sanacyjna ? oznacza wielk przepa midzy pastwem z jednej i narodem z drugiej strony. A my chcemy, aby pastwo i nard to bya jedna nierozerwalna cao? ? gosi projekt przemwienia kierownictwa ludowcw w przededniu wita Czynu Chopskiego. Nastpnego dnia wybuch najwikszy zryw polityczny w okresie midzywojennym.

Rolnicy na terenach powodziowych mog dosta dopaty bezporednie ju w padzierniku. Na odbudow gospodarstw ma pj dodatkowo 100 mln euro. Ministerstwo Rolnictwa zabiega o przyspieszenie dopat bezporednich dla rolnikw na terenach powodziowych. Zgodnie z prawem we wszystkich krajach Unii Europejskiej wypata dopat bezporednich rozpoczyna si co roku 1 grudnia.

? Wystpilimy o jak najszybsze wypaty dla gospodarstw na terenach powodziowych. Jeli nie moe to by cao patnoci, to przynajmniej niech bdzie zaliczka - mwi Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

? Bdziemy rozmawiali o tym z ministrem finansw. Wypaty mog si zacz najwczeniej 15 padziernika. Trzeba najpierw jednak rozway koszty tego procesu ? zaznacza minister rolnictwa Marek Sawicki. czna kwota dopat bezporednich przyznanych Polsce na 2010 r. siga a 3,25 mld euro. Prawie 30 proc. tej sumy to cz wypacana z polskiego budetu.

Więcej…

Jan Bury, wiceminister skarbu i wiceprzewodniczcy PSL ma nadziej, e zoa gazu upkowego zostan odkryte m.in. na terenie Polski poudniowo-wschodniej i pnocnej. - Jestem ostronym optymist. Dopiero wiercenia poka ile tego gazu naprawd mamy i jestemy w stanie wydoby. Gdyby jednak cae przedsiwzicie si powiodo tak jak podaj prognozy, Polska mogaby nie tylko wzmocni swoje bezpieczestwo energetyczne, ale wrcz sta si gazowym potentatem, wielu za mieszkacw zwaszacza wschodniej i pnocnej Polski miaoby prac na kolejne dziesiciolecia. Trzeba jednak zadba o to, by - jak to nazywa wicepremier Pawlak - Polska nie staa si "krajem kolonialnym", by zyski z wydobycia i dystrybucji gazu zostay w naszym kraju - mwi wiceminister skarbu.

(Wicej w "Zielonym Sztandarze" nr 26 z 27.06.2010)

Waldemar Pawlak

GAZETA WYBORCZA (wypowied Bronisawa Komorowskiego): - Chciaem w sposb szczeglny podzikowa Waldemarowi Pawlakowi. Dlatego e chyba wsplnym wysikiem zdoalimy razem, pomimo konkurencji, zadba o to, aby nie ucierpiao co, co jest bardzo wane dla Polski. Nie tylko koalicja, ale zdolno do wsppracy, zdolno do wspdziaania, pomimo rnic. Dzikuj ci, Waldku - mwi Komorowski, a sala skandowaa: "Waldek, Waldek!".

Dajemy Polsce prawdziwy wybr! - relacja z Podkarpackiego wita Ludowego

Prezes PSL, wicepremier, kandydat na prezydenta Waldemar Pawlak by gociem Wojewdzkiego wita Ludowego w Rzeszowie. Spotka si z dziennikarzami na konferencji prasowej, uczestniczy w mszy witej w kociele farnym oraz uroczystociach na rynku Rzeszowa. W studiach Polskiego Radia Rzeszw i TVP Rzeszw udzieli take obszernych wywiadw na temat wizji swojej prezydentury.
Na konferencji prasowej w Rzeszowie Waldemar Pawlak wyrazi zainteresowanie udziaem w bezporedniej debacie z innymi kandydatami. - Debaty s niezbdne, by ludzie mogli pozna programy walczcych o urzd gowy pastwa. Bardzo wane jest, eby w takich debatach ludzie mogli zobaczy na kogo gosuj, dlaczego na t czy inn osob wanie oddaj gos - mwi. Stwierdzi, e gotw jest stan do dyskusji z kadym kontrkandydatem, a kryterium doboru rozmwcw moe by m.in. obecno partii w Sejmie czy ilo podpisw zebranych na listach poparcia.

Więcej…

Podkarpaccy posowie Polskiego Stronnictwa Ludowego podjli interwencj w sprawie marginalizacji orodkw regionalnych TVP i ich publicznej misji. Ztrybuny sejmowej przemawia na ten temat pose Mieczysaw Kasprzak. Apel do Zarzdu, Rady Nadzorczej i Rady Programowej TVPwystosowa pose, prezes ZWPSLJan Bury. Jego zdaniem, przedstawiony przez nowy zarzd TVP program restrukturyzacji spki, nastawiony na ratowanie jej warszawskiej centrali, uderza w rozwj regionw Polski, a co za tym idzie - w podstawy funkcjonowania caego pastwa.

Więcej…
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 następna > ostatnia >>
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara