?Nie chcemy Polski sanacyjnej, ktrej wspomnienie ciy bdzie na nas i na przyszych pokoleniach. Bo Polska sanacyjna ? oznacza wielk przepa midzy pastwem z jednej i narodem z drugiej strony. A my chcemy, aby pastwo i nard to bya jedna nierozerwalna cao? ? gosi projekt przemwienia kierownictwa ludowcw w przededniu wita Czynu Chopskiego. Nastpnego dnia wybuch najwikszy zryw polityczny w okresie midzywojennym.

Nowa siedziba, nowe otwarcie

Nowoczesny budynek, dostpny parking, blisko wanych instytucji ? taka jest nowa siedziba PSL w Sanoku. Po pwieczu ludowcy opucili stary lokal przy ulicy 3 Maja. Nowe biuro to symbol otwarcia ugrupowania na nowe rodowiska. Gociem uroczystoci by Wiceminister Skarbu Pastwa, pose i Wiceprezes PSL Jan Bury. Nowy lokal PSL mieci si przy ulicy Mickiewicza 29 w biurowcu, w ktrym nowoczesn siedzib otworzya niedawno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cay budynek jest obecnie unowoczeniany - zyska m.in. wind, estetyczny hol i system bezpieczestwa. Ludowcy deklaruj, e biuro bdzie codziennie otwarte dla wszystkich chtnych. - Zmiana lokalu jest jak budowa nowego domu. To te zmiana wizerunku partii. My chcemy wyj naprzeciw nowym ludziom. Do tej pory do wyborw z listy PSL startowali tylko czonkowie. Teraz partia si otwiera i chcemy, aby ludzie niezwizani z parti mogli startowa do wyborw samorzdowych i lokalnych. Bd to ludzie, ktrzy wsppracuj z PSL-em, sympatycy i przyjaciele. Chcemy razem tworzy wspln jako dla powiatu i miasta. - mwi pose Jan Bury.

Więcej…

Tegoroczna powd, obsunicia ziemi i huragan dotkny mieszkacw niemal w caym kraju. Najwicej poszkodowanych gospodarstw jest w wojewdztwie dzkim, podkarpackim, maopolskim, wielkopolskim, witokrzyskim i mazowieckim. Najwicej jednak wody i szkd przez ni wyrzdzonych odnotowuje wojewdztwo dzkie, wielkopolskie, podkarpackie, maopolskie, mazowieckie, opolskie, kujawsko-pomorskie, witokrzyskie i dolnolskie. To wanie tam nieodpatnie prowadzone s badania gleb i rolin. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza bada zalane tereny pod ktem wystpienia ewentualnych skae. Nie ustaj rwnie prace komisji powoanych przez wojewodw. Podliczaj one straty i szacuj wartoci szkd w poszczeglnych wojewdztwach.

Więcej…
Nowe Biuro Poselskie Jana Burego!

2 sierpnia, w Tarnobrzegu zostao otwarte nowe Biuro Poselskie Jana Burego. Mieci si przy ul. Wyspiaskiego 12. Dyurowa w nim bd spoeczni asystenci posa: Wadysaw Stpie, Jacek Hynowski i Tadeusz Gospodarczyk. Podczas uroczystoci otwarcia pose mwi m.in. o pomocy powodzianom, utworzeniu do 2017 ekologicznego bloku gazowo-parowego o mocy 460 MW w elektrowni Stalowa Wola, budowie pomnika prof. Stanisawa Pawowskiego, Zalewie Machowskim i planowanym tam festiwalu piosenki eglarskiej. W sprawie przyszoci Jeziora Machowskiego wiceminister skarbu Jan Bury zdradzi m.in. - Mamy trzy rne propozycje. To moe by propozycja sprzeday zalewu miastu, ale rwnie utworzenie spki z miastem do wsplnego zarzdzania tym projektem - caym zalewem, ca infrastruktur. Moe by spka kopalni i miasta, a moe to by spka tylko miasta. Rozwaamy te koncepcje jako rwnoprawne i wszystko zaley teraz od tego, jakie do nas spyn propozycje. Liczylimy na to, e ten zalew przycignie mieszkacw Tarnobrzega i okolic, i to wanie si dzieje w tej chwili. Natomiast jest faktem, e ten stan obecny jest przejciowy, na trzy miesice.Chodzi o to, eby stworzy wspln koncepcj zagospodarowania brzegw jeziora. Brakuje tam jeszcze infrastruktury plaowej, wodnej, kanalizacyjnej, to wszystko jest niezmiernie potrzebne.

Jan Bury obieca rwnie starania o utworzenie nowych miejsc pracy - chce cign w ten region amerykask firm Federal Mogul, ktra planuje otworzenie w Polsce dwch fabryk: -W kadym z tych zakadw prac moe znale kilkaset osb. Gdyby udao si chocia jeden z tych zakadw umiejscowi w Gorzycach, przy istniejcych ju zakadach Federal Mogul, mieszkacy tego dowiadczonego przez powd terenu zyskaliby wicej ni przy niesieniu im innej pomocy.

Z ZMW nad morze i w gryPonad tysic dzieci z terenw wiejskich Podkarpacia, w tym rwnie dotknitych przez powd, wypocznie na koloniach i pkoloniach. Przez dwa tygodnie bd odpoczywa m.in. w grach i nad morzem. Wszystko dziki akcji zorganizowanej przez Zwizek Modziey Wiejskiej ?WICI?, ktra trwa ju od blisko 10 lat. Przedsiwziciu patronuje wiceprezes i pose PSL Jan Bury. Na kolonie z ZMW wysyane s dzieci z niezamonych, czsto wielodzietnych rodzin. Same rzadko kiedy maj okazj wyjecha na wakacje za pienidze z domowego budetu. Tego roku nikt nie myli o wyjazdowym wypoczynku. Niektrzy musz sprzta po powodzi, a niektrzy na wyjazd po prostu nie maj pienidzy. ? Gdyby nie ta pomoc na pewno mj syn siedziaby w domu, w miecie. Nigdzie bym go nie wysaa, bo mnie nie sta. Jestem bezrobotna, samotnie go wychowuj ? wyznaje Anna Jarecka z acuta. Inni rodzice s w podobnej sytuacji. - Jestemy z mem bezrobotni i mamy picioro dzieci. Jest to dla nich due przeycie, nie mog si doczeka wyjazdu, bo nad morzem nie byy nigdy. Nigdy nie byoby mnie sta, eby im zapaci za taki wyjazd ? mwi Dorota Szlachta z Rogona w powiecie acuckim.

Więcej…

Dla Platformy PSL jest sojusznikiem trudnym, ale cennym. Nie jest zbyt due, a ich elektoraty nie pokrywaj si. I wiele wskazuje na to, e do koca kadencji obie partie s na siebie skazane. (?) Klucz do uspokojenia wewntrznych napi w PSL ley jednak w Platformie. Jeli Tuskowi zaley na koalicjancie, powinien szybko zaproponowa PSL nie blokowanie list, ale trwa koalicj w wyborach samorzdowych 2010 oraz parlamentarnych 2011. Z punktu widzenia PSL to dobre rozwizanie, bo lepiej prbowa zapobiega klsce wczeniej, ni w wyborach sprawdza, czy do niej dojdzie. Take PO niewiele traci ? na terenach tradycyjnie sprzyjajcych PSL i tak jest saba, a spr tam toczy si midzy PSL i PiS. Taka propozycja wzmocniaby te tych ludowcw, ktrzy sprzyjaj wizji strategicznej koalicji z PO. Poza tym lepiej zadba o koalicjanta, ktrego wady si zna, ni ju dzi zastanawia si nad nowym.

(Cay artyku Pawa Wroskiego ?PSL: Co robi?? w weekendowej Gazecie Wyborczej z dnia 10-11 lipca 2010)

Prawie o 100 tys. ton zwikszy si limit produkcji mleka w Polsce. Komisja Europejska przydzielia ju oficjalnie wszystkim krajom UE nowe kwoty mleczne na sezon 2010/2011. Wszystko za spraw unijnego rozporzdzenia, ktre zakada coroczne podnoszenie limitw produkcji mleka we wszystkich pastwach czonkowskich. Oznacza to, e Polska w sezonie 2010/2011 wyprodukuje 9 mld 760 mln kilogramw mleka. To wzrost o prawie 100 tys. ton. Zdaniem ekspertw nowy limit moe nie by w peni wykorzystany. W caej Europie najwiksi producenci notuj spadek produkcji. W Polsce moe by podobnie. Wszystko ze wzgldu na tegoroczn powd, w wyniku ktrej cze zwierzt pada. Woda zalaa take due obszary pl, co moe skutkowa mniejsz iloci paszy dla zwierzt. Cz rolnikw z tego powodu, zdecyduje si pewnie na nieznaczy ubj wasnych hodowli. Tymczasem, jak informuje Agencja Rynku Rolnego do koca czerwca polscy rolnicy maj otrzyma unijne dotacje. Pienidze ze specjalnego programu wsparcia dla producentw mleka trafi na ich konto pod warunkiem, e wczeniej zoyli odpowiedni wniosek. Agencja Rynku Rolnego informuje, e na ten cel pjdzie ok. 80 mln z.


?Jeszcze nie koniec PSL i Pawlaka?, Gazeta Wyborcza, 23 czerwca 2010 r.:

A jednak ten wynik Pawlaka moe zdecydowanie wpyn na nasz scen polityczn. Jest bowiem dla ludowcw wyranym sygnaem, e najwysza pora zakasa rkawy i zabra si ju od dzi za to, co dla PSL jest najwaniejsze: za przygotowanie do kampanii samorzdowej i parlamentarnej. Na fotel prezydenta nigdy powanie nie liczyli, ale mandatw w Sejmie i miejsc w samorzdzie nie zamierzaj odpuci.

Więcej…

Rolnicy, ktrych gospodarstwa zostay dotknite przez ywio powodzi mog skorzysta z korzystnie oprocentowanego tzw. kredytu klskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach. Taki kredyt jest duo bardziej korzystny ni oglnodostpne kredyty komercyjne, bo do oprocentowania takiego kredytu dopaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysoko dopaty zaley od tego czy rolnik ubezpieczy si od powodzi. Jeeli ubezpieczy co najmniej poow powierzchni upraw rolnych (z wyczeniem k i pastwisk) lub co najmniej 50% liczby zwierzt gospodarskich, paci jedynie 2% nalenego rocznego oprocentowania. Reszt pokrywa ARiMR. Jeli rolnik nie zawar polisy ubezpieczeniowej na wypadek powodzie, oprocentowanie kredytu jest wysze.
Rolnicy mog skorzysta z dwch rodzajw kredytw:
- obrotowego ? na zakup rodkw do produkcji rolnej (np. nawozy, paliwa) lub inwentarza
- inwestycyjnego ? na zakup np. maszyn rolniczych, remont budynkw gospodarczych.

Szczegy w bankach:
- Bank Polskiej Spdzielczoci SA,
- BG SA,
- Mazowiecki Bank Regionalny SA,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA,
- ING Bank lski SA,
- Bank Zachodni WBK SA,
- Bank Polska Kasa Opieki SA,
- banki spdzielcze zrzeszone w BPS SA, SGB GBW SA i MBR SA.

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 następna > ostatnia >>
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara