?Nie chcemy Polski sanacyjnej, ktrej wspomnienie ciy bdzie na nas i na przyszych pokoleniach. Bo Polska sanacyjna ? oznacza wielk przepa midzy pastwem z jednej i narodem z drugiej strony. A my chcemy, aby pastwo i nard to bya jedna nierozerwalna cao? ? gosi projekt przemwienia kierownictwa ludowcw w przededniu wita Czynu Chopskiego. Nastpnego dnia wybuch najwikszy zryw polityczny w okresie midzywojennym.

Kobiety PSL

Podkarpackie PSL zaprezentowao list kobiet startujcych do Sejmiku Wojewdzkiego. Konferencja prasowa pt. "KOBIETY PSL" odbya si w siedzibie Zarzdu Wojewdzkiego PSL w Rzeszowie. Kada z pa ma ciekaw biografi, yciow energi i kobiec ch niesienia pomocy, ale te wiedz i dowiadczenia. Te wartoci chc wnie do Sejmiku Wojewdzkiego. Zapowiedziay, e w wojewdzkim parlamencie bd walczy m.in. o powszechny dostp dzieci do przedszkoli, sprawn i bezpatn sub zdrowia, miejsca pracy - zwaszcza dla kobiet i modych ludzi - oraz podkarpack kultur. Gospodarzem konferencji by wiceminister Skarbu Pastwa, pose i Prezes PSL na Podkarpaciu Jan Bury.

Więcej…

Spadek bezrobocia co najmniej o 5 %, zbrojenie terenw pod inwestycje, a w sprawie przedsibiorczoci i tworzenia nowych miejsc pracy ? pakt ponad podziaami ? to tylko niektre z celw Polskiego Stronnictwa Ludowego na nadchodzc kadencj samorzdow. Dzi w siedzibie Zarzdu Wojewdzkiego PSL odbya si konferencja prasowa udziaem przedsibiorcw i pracodawcw startujcych z list ludowcw do Sejmiku Wojewdzkiego.
A jedna czwarta kandydatw PSL do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego to przedsibiorcy reprezentujcy wszystkie sektory przedsibiorczoci ? od firm kilkuosobowych po kilkilkusetosobowe. cznie firmy kilkunastu przedsibiorcw i pracodawcw zaproszonych do udziau w konferencji wypracowuj 600 milionw zotych przychodw rocznie i zapewniaj prac 2,5 tysicom mieszkacw Podkarpacia.

Więcej…
Wizyta Prezesa PSL Waldemara Pawlaka

Wizyta Prezesa PSL Waldemara PawlakaNa Podkarpaciu goci wicepremier, minister gospodarki, Prezes PSL Waldemar Pawlak. W Rzeszowie odwiedzi WSK, wzi udzia w XIV Midzynarodowej Konferencji Project Management w rzeszowskiej filharmonii, a nastpnie wuroczystoci wrczenia odznacze straakom na hali Podpromie. Potem odwiedzi Tarnobrzeg, by wesprze kandydata na prezydenta tego miasta Tadeusza Gospodarczyka.

Podczas uroczystoci na rzeszowskim Podpromiu wrczono akty przekazania sprztu dla jednostek stray poarnej m.in. wozw straackich (w tym jednostek ratowniczo-ganiczych), specjalistycznego podnonika i cikich wozw ganiczych z napdem na 4 koa. Sprzt zosta zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a trafi m.in. do Dbicy, Kolbuszowej i Brzozowa. Waldemar Pawlak wrczy te straakom medale za szczeglne zasugi w pracy dla poarnictwa. ? Mamy tutaj do czynienia ze szlachetnymi ludmi. To ofiarno dla Ojczyzny, czsto powicenie zdrowia, a nawet ycia ? mwi Waldemar Pawlak. Trud i zaangaowanie straakw doceni take wojewoda podkarpacki ? Mirosaw Karapyta za walk ze skutkami powodzi uhonorowa dyplomami a 911 jednostek Ochotniczej Stray Poarnej. W imieniu odznaczonych wyrnienia odebrali przedstawiciele poszczeglnych oddziaw.

Więcej…
Wojewdzka Konwencja Wyborcza PSL

W niedziel 17 padziernika w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbya si Wojewdzka Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Konwencji przewodniczy Prezes Zarzdu Wojewdzkiego PSL, wiceminister Skarbu Pastwa i pose na Sejm RP Jan Bury. Gociem uroczystoci by Prezes PSL, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Podkarpaccy ludowcy przedstawili pen list kandydatw do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego:

Więcej…
Kolejni kandydaci do Sejmiku

Podkarpackie PSL przedstawio kolejne nazwiska czoowych kandydatw do Sejmiku Wojewdzkiego. 17 padziernika w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbdzie si Konwencja Wyborcza PSL Wojewdztwa Podkarpackiego. Do grona osb startujcych z list Polskiego Stronnictwa Ludowego doczyli m.in. znani przedstawiciele podkarpackiej lewicy i prawicy, ekonomici, lekarze oraz jeden z najbardziej znanych w regionie i w Polsce sportowcw.

Więcej…
Efekty Forum Innowacji
Efekty Forum Innowacji

W Rzeszowie zakoczyo si Forum Innowacji - dwudniowa midzynarodowa konferencja, ktra jest wstpem do "Polskiego Davos", czyli Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pomysodawc imprezy by m.in. wiceminister skarbu pastwa, pose i wiceprezes PSL Jan Bury. Wrd goci by m.in. wicepremier, minister gospodarki, prezes PSL Waldemar Pawlak. Podkrela, e Rzeszw jest przykadem miejsca, gdzie w trudnych warunkach udaje si budowa nowe perspektywy, e tu mona nabra wieego oddechu i wieych pomysw do pracy.

Więcej…
Tadeusz Gospodarczyk kandydatem PSL na prezydenta Tarnobrzega

Tadeusz Gospodarczyk kandydatem PSL na prezydenta TarnobrzegaTadeusz Gospodarczyk bdzie kandydatem PSL na prezydenta Tarnobrzega. Decyzj t ogosi na konferencji prasowej w tym miecie Prezes Zarzdu Wojewdzkiego PSL Jan Bury.

Tadeusz Gospodarczyk z wyksztacenia jest magistrem inynierem budownictwa, absolwentem Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie. Zawodowo - prezes spki prawa handlowego i dziennikarz radiowy, spoecznie - animator kultury, wychowawca modziey, czonek wielu stowarzysze sportowych i spoecznych, a przede wszystkim zapalony eglarz: kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor eglarstwa, sdzia regatowy, marynista, zaoyciel i prezes tarnobrzeskiego Jacht Klubu ?Kotwica?, czonek Komisji eglarstwa rdldowego Polskiego Zwizku eglarskiego, pomysodawca i dyrektor Festiwalu Piosenki eglarskiej ?Nowy Brzeg - Nowa Fala?. Tarnobrzeanin, ona Anna, synowie Ja (5lat) i Ada (2lata).

PSL przedstawio kandydatw do SejmikuPodkarpackie PSL przedstawio nazwiska niektrych czoowych kandydatw do Sejmiku Wojewdzkiego (pozostae osoby bd przedstawiane na kolejnych konferencjach prasowych - w tym m.in. kolejna gwiazda podkarpackiej Lewicy). Na listach wyborczych PSL znajdzie si szeroki wachlarz rnych rodowisk: lekarzy, inynierw, sportowcw, ludzi kultury, samorzdowcw, przedsibiorcw, rolnikw i spoecznikw. Ludowcy zaprezentowali te nowe logo i elementy kampanii wizerunkowej PSL.

Więcej…
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 następna > ostatnia >>
PSL w regionie


Ludzie PSL

POLECAMYstat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara