konferencja

 

12 listopada 2014r. minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał rozporządzenie przywracające 34 sądy rejonowe w tym 4 na Podkarpaciu – w Brzozowie, Lubaczowie, Ropczycach, Kolbuszowej. Wcześniejszą decyzją ministra przywróconych zostało 41 sądów, w tym 3 na Podkarpaciu -  w Przeworsku, Nisku, Leżajsku.  - Przywrócenie tych sądów to sukces PSL i polski samorządowej, które walczyły o odwrócenie złej, wymierzonej w Polskę lokalną, reformy sądów rejonowych  ministra Gowina – zaznaczył podczas zorganizowanej w dniu 14 listopada 2014r. konferencji prasowej Jan Bury, poseł, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie.


Dzięki rządowi PO-PSL na Podkarpacie trafi 22 mld zł

konferencja prasowa

 

To dzięki rządowi PO-PSL na Podkarpacie trafi 22 mld zł w ramach Kontraktu Terytorialnego. Jest to ogromna, niebotyczna kwota, która powinna być prawdziwym impulsem do jego rozwoju – mówili podczas zorganizowanej w dniu 12 listopada 2014 roku konferencji prasowej Dariusz Sobieraj, Justyna Sokołowska, Zygmunt Sosnowski,  kandydaci PSL do sejmiku województwa podkarpackiego.

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 5

Liderem okręgu nr 5 jest radny sejmiku wojewódzkiego, lekarz medycyny, ordynator oddziału urologii Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie Dariusz Sobieraj. Znajdują się na niej także: dr inż., wykładowca akademicki, dziekan Wyższej Szkoły Zawodowej im. Findysza w Jaśle Joanna Bril, a także emerytowany inżynier leśnik Ryszard Paszkiewicz. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu.

 

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 4

Okręg nr 4 obejmujący m. Przemyśl, pow. jarosławski, pow. lubaczowski, pow. przemyski, pow. przeworski, poniżej przedstawia listę kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Na niej znajduje się m. in. dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Stanisław Makara, komendant wojewódzki OHP Magdalena Andrzejak, a także lider tej listy kierownik powiatowego biura ARiMR w Przeworsku Tomasz Bury. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu.

 

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 3

W okręgu nr 3 ( m. Tarnobrzeg, pow. kolbuszowski, pow. niżański, pow. stalowowolski, pow. tarnobrzeski) znajduje się m. in. radny sejmiku wojewódzkiego Władysław Stępień, ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w  Stalowej Woli Barbara Floras Sudoł, a także były komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu i powiatowy w Nisku, działacz NOT Zbigniew Laskowski. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu.

 

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 2

Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów z okręgu nr 2 do sejmiku województwa podkarpackiego. Znajduje się na niej m. in. radny sejmiku wojewódzkiego Jan Tarapata, dyrektor Oddziału Podkarpackiego KRUS, wiceprezes podkarpackiego okręgu PZPN Wiesław Lada, a także prokurent w Euro-Eko Sp. z.o.o. w Mielcu, wiceprzewodnicząca Rady i Gminy Przecław Maria Sukiennik.

 

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 1

7 października Wojewódzka Komisja Wyborcza zarejestrowała listę kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego obejmującą 5 okręgów. Liderzy poszczególnych okręgów: okręg nr 1 - Stanisław Bartman, okręg nr 2 - Jan Tarapata, okręg nr 3 - Władysław Stępień, okręg nr 4 - Tomasz Bury, okręg nr 5 - Dariusz Sobieraj. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu 1.

 

 

Więcej…
Upamiętnienie Władysława Kojdra

Upamiętnienie Władysława KojdraW  69 rocznicę skrytobójczego mordu UB na wybitnym działaczu ruchu ludowego Władysławowi Kojderze, podkarpaccy ludowcy złożyli wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ten mord, usytuowanym na skraju lasu w  Rudnej Małej gm. Głogów Młp. Wśród składających wieńce obecni byli m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, poseł Jan Bury, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie Marek Kot oraz członek tego zarządu Zbigniew Micał.

 

Więcej…
Sprostowanie

W związku z opublikowaniem w wydaniu dziennika „Super Nowości” (nr 176 z dnia 11 września 2014 r.) artykułu Arkadiusza Rogowskiego zatytułowanego „Czy nowy rząd zmieni niekorzystne dla samorządów przepisy?”, w którym autor artykułu przywołuje słowa Tomasza Poręby – europosła o treści następującej: „To nie są przepisy unijne, tylko wymysł polskiego rządu” oraz słowa Władysława Ortyla – marszałka województwa: „ To poważne ograniczenie roli samorządów przez rząd, który wcześniej te same samorządy obarczył poważnymi zadaniami – ocenia marszałek (…) – To samorządy miały być największymi beneficjentami unijnych funduszy w okresie 2014-2020, tymczasem środki będące w zasięgu ręki nie zostaną wykorzystane”, a także w odpowiedzi na następujące sformułowanie zamieszczone w tekście artykułu: „Z jednej strony rząd PO-PSL chwalił się pozyskaniem znacznych funduszy unijnych dla Polski, a z drugiej doprowadził do przyjęcia przepisów de facto uniemożliwiających wykorzystanie tych środków – tłumaczy Tomasz Poręba. (…).”

 

oraz

 

w związku z opublikowaniem w wydaniu dziennika „Nowiny” (nr 176 z dnia 11 września 2014 r.) artykułu Anny Janik zatytułowanego „Małe gminy bez szans na unijne pieniądze?”, w którym autor artykułu zawarł następujące sformułowanie: „Nowe prawo, którego celem było niedopuszczenie do nadmiernego zadłużania się samorządów wprowadza limit zadłużenia, który ma być ustalany dla każdej z gmin indywidualnie w oparciu o trzy ostatnie lata budżetowe. (…) W konsekwencji wielu samorządom, zwłaszcza tych, które na wkład własny brały kredyty, uniemożliwi zdobywanie pieniędzy unijnych” oraz w którym autor przywołuje słowa Tomasza Poręby – europosła i Władysława Ortyla – marszałka województwa, a także w odpowiedzi na następujące sformułowanie zamieszczone w tekście artykułu: „Politycy PIS mają nadzieję, że rząd który obejmie władzę po dymisji gabinetu Donalda Tuska, spojrzy na ten problem łaskawiej niż był premier.”,

 

informujemy, w imieniu Posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, że w dniu 19 sierpnia br. Posłowie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli u Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, przygotowany we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, w którym posłowie PSL postulują nowelizację ustawy umożliwiającą samorządom zwiększenie możliwości prowadzenia lokalnych inwestycji poprzez wprowadzenie bardziej elastycznego mechanizmu zadłużania jednostek samorządu terytorialnego. Propozycja PSL zmierza do zagwarantowania samorządom lokalnym, aby limity ich zadłużenia były ustalone w sposób racjonalny, biorąc pod uwagę wzajemne wyważenie takich wartości jak bezpieczeństwo finansowe i zdolność do inwestowania w przedsięwzięcia rozwojowe.

 

Więcej…
Konwencja wyborcza PSL

Konwencja wyborcza PSLW poniedziałek 15 września odbyła się Wojewódzka Konwencja Wyborcza PSL w Rzeszowie, która zatwierdziła listy kandydatów PSL do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Liderami list są: Stanisław Bartman (okręg nr 1), Jan Tarapata (okręg nr 2), Władysław Stępień (okręg nr 3), Tomasz Bury (okręg nr 4) i Dariusz Sobieraj (okręg nr 5).

 

Więcej…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
PSL w regionie


Ludzie PSLPOLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara