Liderem okręgu nr 5 jest radny sejmiku wojewódzkiego, lekarz medycyny, ordynator oddziału urologii Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie Dariusz Sobieraj. Znajdują się na niej także: dr inż., wykładowca akademicki, dziekan Wyższej Szkoły Zawodowej im. Findysza w Jaśle Joanna Bril, a także emerytowany inżynier leśnik Ryszard Paszkiewicz. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu.

 

 

Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 4

Okręg nr 4 obejmujący m. Przemyśl, pow. jarosławski, pow. lubaczowski, pow. przemyski, pow. przeworski, poniżej przedstawia listę kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Na niej znajduje się m. in. dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Stanisław Makara, komendant wojewódzki OHP Magdalena Andrzejak, a także lider tej listy kierownik powiatowego biura ARiMR w Przeworsku Tomasz Bury. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu.

 

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 3

W okręgu nr 3 ( m. Tarnobrzeg, pow. kolbuszowski, pow. niżański, pow. stalowowolski, pow. tarnobrzeski) znajduje się m. in. radny sejmiku wojewódzkiego Władysław Stępień, ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w  Stalowej Woli Barbara Floras Sudoł, a także były komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu i powiatowy w Nisku, działacz NOT Zbigniew Laskowski. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu.

 

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 2

Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów z okręgu nr 2 do sejmiku województwa podkarpackiego. Znajduje się na niej m. in. radny sejmiku wojewódzkiego Jan Tarapata, dyrektor Oddziału Podkarpackiego KRUS, wiceprezes podkarpackiego okręgu PZPN Wiesław Lada, a także prokurent w Euro-Eko Sp. z.o.o. w Mielcu, wiceprzewodnicząca Rady i Gminy Przecław Maria Sukiennik.

 

 

Więcej…
Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa podkarpackiego okręg 1

7 października Wojewódzka Komisja Wyborcza zarejestrowała listę kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego obejmującą 5 okręgów. Liderzy poszczególnych okręgów: okręg nr 1 - Stanisław Bartman, okręg nr 2 - Jan Tarapata, okręg nr 3 - Władysław Stępień, okręg nr 4 - Tomasz Bury, okręg nr 5 - Dariusz Sobieraj. Poniżej przedstawiamy pełną listę okręgu 1.

 

 

Więcej…
Upamiętnienie Władysława Kojdra

Upamiętnienie Władysława KojdraW  69 rocznicę skrytobójczego mordu UB na wybitnym działaczu ruchu ludowego Władysławowi Kojderze, podkarpaccy ludowcy złożyli wieńce pod pomnikiem upamiętniającym ten mord, usytuowanym na skraju lasu w  Rudnej Małej gm. Głogów Młp. Wśród składających wieńce obecni byli m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, poseł Jan Bury, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie Marek Kot oraz członek tego zarządu Zbigniew Micał.

 

Więcej…
Sprostowanie

W związku z opublikowaniem w wydaniu dziennika „Super Nowości” (nr 176 z dnia 11 września 2014 r.) artykułu Arkadiusza Rogowskiego zatytułowanego „Czy nowy rząd zmieni niekorzystne dla samorządów przepisy?”, w którym autor artykułu przywołuje słowa Tomasza Poręby – europosła o treści następującej: „To nie są przepisy unijne, tylko wymysł polskiego rządu” oraz słowa Władysława Ortyla – marszałka województwa: „ To poważne ograniczenie roli samorządów przez rząd, który wcześniej te same samorządy obarczył poważnymi zadaniami – ocenia marszałek (…) – To samorządy miały być największymi beneficjentami unijnych funduszy w okresie 2014-2020, tymczasem środki będące w zasięgu ręki nie zostaną wykorzystane”, a także w odpowiedzi na następujące sformułowanie zamieszczone w tekście artykułu: „Z jednej strony rząd PO-PSL chwalił się pozyskaniem znacznych funduszy unijnych dla Polski, a z drugiej doprowadził do przyjęcia przepisów de facto uniemożliwiających wykorzystanie tych środków – tłumaczy Tomasz Poręba. (…).”

 

oraz

 

w związku z opublikowaniem w wydaniu dziennika „Nowiny” (nr 176 z dnia 11 września 2014 r.) artykułu Anny Janik zatytułowanego „Małe gminy bez szans na unijne pieniądze?”, w którym autor artykułu zawarł następujące sformułowanie: „Nowe prawo, którego celem było niedopuszczenie do nadmiernego zadłużania się samorządów wprowadza limit zadłużenia, który ma być ustalany dla każdej z gmin indywidualnie w oparciu o trzy ostatnie lata budżetowe. (…) W konsekwencji wielu samorządom, zwłaszcza tych, które na wkład własny brały kredyty, uniemożliwi zdobywanie pieniędzy unijnych” oraz w którym autor przywołuje słowa Tomasza Poręby – europosła i Władysława Ortyla – marszałka województwa, a także w odpowiedzi na następujące sformułowanie zamieszczone w tekście artykułu: „Politycy PIS mają nadzieję, że rząd który obejmie władzę po dymisji gabinetu Donalda Tuska, spojrzy na ten problem łaskawiej niż był premier.”,

 

informujemy, w imieniu Posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, że w dniu 19 sierpnia br. Posłowie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli u Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, przygotowany we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, w którym posłowie PSL postulują nowelizację ustawy umożliwiającą samorządom zwiększenie możliwości prowadzenia lokalnych inwestycji poprzez wprowadzenie bardziej elastycznego mechanizmu zadłużania jednostek samorządu terytorialnego. Propozycja PSL zmierza do zagwarantowania samorządom lokalnym, aby limity ich zadłużenia były ustalone w sposób racjonalny, biorąc pod uwagę wzajemne wyważenie takich wartości jak bezpieczeństwo finansowe i zdolność do inwestowania w przedsięwzięcia rozwojowe.

 

Więcej…
Konwencja wyborcza PSL

Konwencja wyborcza PSLW poniedziałek 15 września odbyła się Wojewódzka Konwencja Wyborcza PSL w Rzeszowie, która zatwierdziła listy kandydatów PSL do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Liderami list są: Stanisław Bartman (okręg nr 1), Jan Tarapata (okręg nr 2), Władysław Stępień (okręg nr 3), Tomasz Bury (okręg nr 4) i Dariusz Sobieraj (okręg nr 5).

 

Więcej…
Uroczystość ku pamięci zmarłych Ludowców w Jadachach

Uroczystość ku czci pamięci zmarłych LudowcówW dniu 24 sierpnia, członkowie Gminnego Koła PSL  Nowa Dęba w miejscowości Jadachy zorganizowali uroczystość ku czci pamięci zmarłych Ludowców. Wybór nie był przypadkowy.  Jadachy to miejscowość, która już w dwudziestoleciu międzywojennym ściśle związana była z działalnością powstającego wówczas Ruchu Ludowego. Utworzenie przez Ludowców czynnie działającego koła na tych terenach datuje się na lata 1921-1925. Członkowie koła w liczbie około trzydziestu osób pochodzili z Jadachów, oraz innych okolicznych miejscowości. Powstały zarząd postanowił zakupić  sztandar, który wykonany został na specjalne zamówienie.

 

Więcej…
Michał Deptuła wybrany do Rady Naczelnej

Michał Deptuła

26 lipca 2014 r. podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, podjęto uchwałę o włączeniu Michała Deptuły w skład Rady Naczelnej. Zarząd Wojewódzki PSL pozytywnie zaopiniował kandydaturę Michała Deptuły i rekomendował go jako swojego nowego przedstawiciela na powstały wakat.

Może się wydawać, że mój młody wiek może być przeszkodą w wyborze do tak istotnej rady, ale zapewniam, że ta przeszkoda z czasem przemija. Uważam, że reprezentacja młodej generacji samorządowców w sposób skuteczny będzie realizowała ambitny program społeczno – gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. ” – mówi Michał Deptuła.

 

Więcej…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
PSL w regionie


Ludzie PSLPOLECAMY

 

 


 


stat4u
NAPISZ DO NAS
...
Configuration by Kamil Kafara